Kravas automašīnas

PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU PIEGĀDĀTĀJA PĀRSTĀVIM

Paziņojums par personas datiem 

Šis paziņojums sniedz informāciju par to, kā Volvo Group apstrādā Jūsu personas datus.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijusi persona vai uzņēmuma darbinieks, kas ir pircis vai nomājis produktu vai pakalpojumu, ko piedāvājis kāds no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, Volvo Group, iespējams, apstrādās Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu klientiem. 

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijusi persona vai uzņēmuma darbinieks, kas ir pārdevis vai nomājis produktu vai pakalpojumu kādam no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu piegādātājiem.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijis vadītājs vai operators tādos transportlīdzekļos vai būvniecības mašīnas, ko pārdod vai ražo kāds no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu autovadītājiem.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijis Volvo Group grupas darbinieks vai esat bijis algots konsultants, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu darbiniekiem vai konsultantiem. 

Pārziņa un grupas privātuma speciālista identitāte un kontaktinformācija

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB un AB Volvo (VOLVO) kā personas datu pārziņi ir atbildīgi par ar jums saistītu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem.

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar VOLVO grupas privātuma speciālistu elektroniski gpo.office@volvo.com vai rakstiet vai zvaniet uz:

AB Volvo Grupas privātuma birojs, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Gēteborga, Zviedrija 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO pilnā vai daļējā apmērā apstrādās tālāk norādītās personas datu kategorijas.

Piegādātāja pārstāvja kontaktinformācija, piemēram, nosaukums, biroja adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

Organizācijas informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, amata nosaukums, darba vieta, valsts

Ar IT saistītie dati, piemēram, lietotāja ID, paroles, pieteikšanās informācija, kā arī informācija un reģistrētā informācija par to, kā jūs izmantojat VOLVO IT lietojumprogrammas vai pakalpojumus

Ja esat atsevišķs tirgotājs, VOLVO var apstrādāt arī tālāk norādītos datus.

Finanšu informācija, piemēram, kredītinformācija, maksājumu informācija un informācija par bankas kontiem.

Līguma dati, piemēram, pasūtījumi, līgumi un citas vienošanās starp jums un VOLVO

 

Juridiskais pamatojums un apstrādes mērķi

VOLVO veiktās jūsu personas datu apstrādes pamatā ir:

Likumīgas intereses. VOLVO likumīgās intereses ir intereses pārvaldīt savas ikdienas darbības saskaņā ar likumdošanas prasībām un godīgu uzņēmējdarbības praksi, tostarp pārvaldot attiecības ar piegādātajiem, lai izpildītu līguma(-u) nosacījumus, kuros jūs vai jūsu darbinieks ir līgumslēdzēja puse, un/vai veiktu visas nepieciešamās darbības pirms līguma noslēgšanas ar jums vai jūsu darbinieku. Piemēram, VOLVO ir jāzina jūsu vēlamā saziņas valoda, lai varētu atbilstoši ar jums komunicēt ikdienas darbību veikšanai.

VOLVO apstrādās jūsu personas datus, lai īstenotu tālāk norādītos mērķus.

Lai spētu sazināties ar jūsu darba devēju un pārvaldīt VOLVO attiecības ar saviem piegādātājiem, lai izpildītu līguma(-u) nosacījumus, kuros jūs vai jūsu darba devējs ir līgumslēdzēja puse, un/vai veiktu visas nepieciešamās darbības pirms līguma noslēgšanas ar jums vai jūsu darba devēju.

Ja jūs esat atsevišķs tirgotājs, VOLVO apstrādās finanšu informāciju, lai jūs varētu saņemt samaksu.

No jums vai jūsu darba devēja.

Atsevišķi personas dati ir nepieciešami, lai VOLVO varētu sazināties ar saviem piegādātājiem uzņēmējdarbības veikšanai. Ja personas dati netiks sniegti, tas negatīvi ietekmēs produktu un pakalpojumu realizēšanu, ko jūs vai jūsu darba devējs varētu sagaidīt no VOLVO. 

VOLVO normālā situācijā nenodos jūsu personas datus nevienam ārpus Volvo Group, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai noteikumi. Tomēr VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, drīkst nodot jūsu personas datus citam Volvo Group uzņēmumam, tostarp uzņēmumam ārpus ES/EEZ. VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, drīkst nodot jūsu personas datus arī trešo pušu piegādātājiem, tostarp piegādātājam ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas (ES/EEZ). VOLVO nodrošinās nepieciešamo drošību, gādājot par atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni, kā to nosaka piemērojamie datu aizsardzības likumi. Piemēram, šī mērķa īstenošanai varētu tikt izmantots starpniekuzņēmums vai var tikt noslēgti ārēji datu apstrādes līgumi, kuru pamatā ir ES apstiprinātas Standarta līguma klauzulas vai ES-ASV privātuma aizsargmehānisms, vai kādi citi mehānismi, kurus ik pēc laika apstiprina vai atzīst atbildīgās iestādes. Ja jums ir jautājumi par pārsūtīšanu, sazinieties ar VOLVO datu aizsardzības speciālistu.

VOLVO glabās jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams juridisko vai līgumā noteikto pienākumu izpildīšanai, ņemot vērā, piemēram, līguma darbības laiku, garantijas un produkta drošumatbildības prasības, bet nepārsniedzot laiku, kāds nepieciešams, lai VOLVO varētu īstenot mērķus, kādiem personas dati tika savākti.

Jums ir tiesības pieprasīt no VOLVO informāciju par to, kādus jūsu datus VOLVO apstrādā, un piekļūt šādiem personas datiem. Jums arī ir tiesības pieprasīt koriģēt savus personas datus, ja tie ir nepareizi, un pieprasīt dzēst savus personas datus. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, t. i., jūs varat pieprasīt VOLVO noteiktos apstākļos ierobežot savu personas datu apstrādi. Jums arī ir tiesības iebilst datu apstrādei, balstoties uz likumīgām interesēm, vai apstrādei tiešajam mārketingam. Jums arī ir tiesības uz datu pārnesamību (jūsu datu nodošanu citam pārzinim), ja VOLVO veiktās jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana vai līgumsaistību izpildīšana, un šī apstrāde ir automatizēta.

Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzības pārraugošajai iestādei, ja jums ir iebildumi par to, kā VOLVO apstrādā jūsu personas datus. Plašāku informāciju par šīm tiesībām un to īstenošanu jautājiet VOLVO datu aizsardzības speciālistam.

Plašāka informācija par datu subjekta tiesībām