Kravas automašīnas

Palīdzība īstajā brīdī

Volvo papildu sistēmas autovadītājam

Kravas automašīnas drošības neatņemama sastāvdaļa ir nodrošināt jums pareizo atbalstu aiz stūres. Ar Volvo Trucks autovadītāja palīgsistēmām jūs, jūsu kravas automašīna un citi ceļu satiksmes dalībnieki saņem labāko līdz šim pieejamo atbalstu un aizsardzību. Izstrādājot vadītāja palīgsistēmas, mūsu mērķis ir padarīt tās ērti lietojamas un noderīgas. Daudzas mūsu autovadītāju atbalsta sistēmas mijiedarbojas viena ar otru, lai vēl vairāk uzlabotu drošību.

Sānu sadursmju novēršanas atbalsts

Šī sistēma izmanto radara tehnoloģiju, lai noteiktu neaizsargātos satiksmes dalībniekus un citus transportlīdzekļus jūsu kravas automašīnas sānos. Mērķis ir novērst negadījumus pagriezienu un joslu maiņas laikā. Mūsu sistēma aptver abas kravas automašīnas puses, pat ja juridiskās prasības paredz pārklājumu tikai pasažiera pusē. Vadītājs saņem brīdinājumu, ja novērojamajā zonā tiek atklāts kāds objekts. Ja kravas automašīna ir aprīkota ar joslas saglabāšanas palīgsistēmu, tiek nodrošināta arī stūrēšanas vadība.

Priekšējā sadursmes brīdinājuma sistēma ar ārkārtas bremzēšanu

Samaziniet sadursmes risku ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēma ar ārkārtas bremzēšanu brīdina, kad attālums līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim samazinās un sistēma konstatē noteiktu sadursmes risku. Ja neveicat tūlītējas darbības un sistēma uzskata, ka sadursmes risks ir nenovēršams, tiek iedarbinātas transportlīdzekļa bremzes, lai apturētu kravas automašīnu.

Joslas saglabāšanas palīgsistēma

Izbaudiet atbalstu, lai jūsu kravas automašīna vienmērīgi kustētos pa joslu. Joslas saglabāšanas palīgsistēma izmanto priekšējo kameru, lai izsekotu ceļa joslu marķējumus. Ja kravas automašīna novirzās no joslas, sistēma brīdina jūs un nodrošina stūrēšanas palīdzību, lai virzītu kravas automašīnu uz joslas centru. Sistēma ir aktīva, ja ātrums pārsniedz 55 km/h, un tā ir paredzēta, lai palīdzētu jums izvairīties no negadījumiem, kad kravas automašīna izbrauc no joslas, galvenokārt uz lielceļiem.

Pasažiera stūra kamera

Atklājiet slēptos leņķus un iegūstiet lielisku skatu uz vietām pasažiera pusē un kravas automašīnas priekšā. Pasažiera stūra kamera ir novietota pasažiera puses spoguļa apakšā. To automātiski iedarbina virzienrādītājs, un kameras skats tiek projicēts sānu displejā. Tas ir ideāls atbalsts noslogotās ielās, intensīvos lielceļos un būvlaukumos.

Iztaisnošanas bremze

Braucot lejup no kalna uz slidena, līkumota ceļa, Stretch Brake var palīdzēt novērst sastāva “salocīšanās” risku. Impulsveidīgi bremzējot piekabi, transportlīdzekļa sastāvs iztaisnojas. Stretch Brake aktivizējas līdz 40 km/h. Stretch Brake ir pieejama gan kravas automašīnām bez piekabes, gan vilcējiem.

Nogāzes kruīza kontrole

Vai jūsu maršruti ir kalnaini un, braucot lejup, vēlaties izvairīties no riteņu bremžu pārkaršanas? Nogāzes kruīza kontrole palīdz ierobežot transportlīdzekļa ātrumu zem iestatītā ātruma. Tas izmanto papildu bremzes kopā ar optimizētu pārnesumu izvēli, un riteņu bremzes tiek izmantotas tikai tad, kad tas patiešām ir nepieciešams. Ja nepieciešams, joprojām varat izmantot bremžu pedāli, lai vēl vairāk samazinātu ātrumu, neizslēdzot nogāzes kruīza kontroli. 

Elektroniskā stabilitātes sistēma

Volvo elektroniskā stabilitātes sistēma (ESC) efektīvi samazina izslīdēšanas un apgāšanās iespējamību. Kad sistēma nosaka bīstamu situāciju, tā acumirklī ieslēdzas, lai samazinātu dzinēja jaudu un atsevišķi bremzētu katru riteni. Sistēma arī bremzē piekabes riteņus, tādējādi nodrošinot stabilitāti visai transportlīdzekļa kombinācijai.

Autovadītāja brīdināšanas sistēma (DAS)

Ja pie stūres esat noguris vai neuzmanīgs, palielinās negadījumu risks. Autovadītāja brīdināšanas sistēmas mērķis ir to novērst, uzraugot vadības manieres un kravas automašīnas pozīciju attiecībā pret joslu un ceļa malām. Ja sistēma konstatē miegainības vai neuzmanīgas autovadīšanas pazīmes, jūs tiekat brīdināts ar skaņas brīdinājumu un ziņojumu, kas mudina jūs ieturēt pauzi. Funkcija darbojas, ja ātrums pārsniedz 65 km/h.

Attāluma brīdinājums

Braucot virs 60 km/h un neizmantojot adaptīvo kruīza kontroli, tiek aktivizēts attāluma brīdinājums. Ja braucat pārāk tuvu priekšā braucošajam transportlīdzeklim, uz vējstikla tiek parādīts vizuāls brīdinājums. Attāluma brīdinājums sniedz iespēju palēnināties un saglabāt drošu attālumu no priekšā braucošā transportlīdzekļa.

Ārkārtas bremzēšanas gaisma

Sadursmes no aizmugures var radīt milzīgus bojājumus un apdraudēt dzīvību. Strauji nospiežot bremžu pedāli, avārijas bremžu gaismas funkcija mirgo, tā brīdinot aizmugurē braucošo transportlīdzekļu vadītājus.

Joslas saglabāšanas sistēma

Neizbrauciet no joslas. Joslas saglabāšanas sistēma brīdina par nejaušu novirzīšanos no joslām, kas var izraisīt negadījumus. Sistēma izmanto kameru, kas atrodas vējstiklā, un brīdina jūs ar skaņas signālu, ja kravas automašīnas priekšējais ritenis šķērso redzamo joslu apzīmējumu. Sistēma darbojas ar ātrumu no 60 km/h.

Vai jums ir jautājums?

Vietējais Volvo kravas automašīnu dīleris atbildēs uz Jūsu jautājumiem. Apmeklējiet viņu, piezvaniet viņam vai uzaiciniet viņu pie sevis.