Kravas automašīnas

PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU OPERATORIEM UN AUTOVADĪTĀJIEM (DATI PAR TRANSPORTLĪDZEKLI)

Šis paziņojums sniedz informāciju par to, kā Volvo Group apstrādā Jūsu personas datus.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijusi persona vai uzņēmuma darbinieks, kas ir pircis vai nomājis produktu vai pakalpojumu, ko piedāvājis kāds no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, Volvo Group, iespējams, apstrādās Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu klientiem.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijusi persona vai uzņēmuma darbinieks, kas ir pārdevis vai nomājis produktu vai pakalpojumu kādam no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu piegādātājiem.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijis vadītājs vai operators tādos transportlīdzekļos vai būvniecības mašīnas, ko pārdod vai ražo kāds no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu autovadītājiem.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijis Volvo Group grupas darbinieks vai esat bijis algots konsultants, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu darbiniekiem vai konsultantiem.

Pārziņa un grupas privātuma speciālista identitāte un kontaktinformācija

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB un AB Volvo (VOLVO) kā personas datu pārziņi ir atbildīgi par ar jums saistītu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem.

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar VOLVO grupas privātuma speciālistu elektroniski gpo.office@volvo.com vai rakstiet vai zvaniet uz:

AB Volvo Grupas privātuma birojs, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Gēteborga, Zviedrija 

+46 (0)31 66 00 00 

Transportlīdzekļa ģenerētie dati

 

Ja no transportlīdzekļa ģenerētos datus ir iespējams saistīt ar jums kā konkrētu personu, šādus datus var uzskatīt par personas datiem. VOLVO apstrādās tālāk norādītās personas datu kategorijas, kas tiek ģenerētas no transportlīdzekļa. Ievērojiet, ka VOLVO ne vienmēr apstrādās visus tālāk norādītos datus.

 

Autovadītāja uzvedība un sniegums, piemēram, braukšanas stils; tūlītējie ģeopozicionēšanas dati un atrašanās vietas dati, valodas iestatījumi panelī

 

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs, piemēram, transportlīdzekļa identifikators (tostarp TIN un šasijas ID), IP numurs, MAC adrese 

 

Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, transportlīdzekļa tehniskie dati, informācija no transportlīdzekļa komponentiem, akumulatora lietojums, degvielas patēriņš, jaudas/griezes momenta dati, defekta kodi

 

Transportlīdzekļa izmantošanas dati, piemēram, bremžu izmantošana, pārnesumu pārslēgšana, kustības paātrināšana/palēnināšana, paneļa iestatījumi, jaudas/griezes momenta izmantojums, dzinēja ģenerētie dati, dati par ceļa un apkārtējo apstākļu konstatēšanu ar laika zīmogiem un darba stundu skaitu 

 

Apkārtējās vides dati, piemēram, ceļa apstākļi, apkārtējie apstākļi

 

Juridiskais pamatojums un apstrādes mērķi 

VOLVO likumīgās intereses

 

VOLVO nemitīgi turpina darbu pie tā, lai izstrādātu, ražotu un piedāvātu jaunus un inovatīvus produktus un pakalpojumus. VOLVO nepārtraukti izvērtē un analizē datus no transportlīdzekļiem, kas strādā attiecīgajās darba vietās, tāpēc uzņēmums spēj attīstīt un pilnveidot produktus un pakalpojumus. Tāpēc VOLVO apstrādās transportlīdzekļa ģenerētos datus, lai veiktu šādas darbības:

 

  • veiktu izpēti un izstrādi, lai uzlabotu un uzturētu pašreizējos produktus, pakalpojumus un izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus; 
  • noteiktu ceļa īpašības, veidus un apstākļus un izprastu transportlīdzekļa ārējo ietekmi uz vidi, vadoties pēc transportlīdzekļa pozīcijas; 
  • risinātu transportlīdzekļu kvalitātes problēmas; 
  • veiktu negadījumu izmeklēšanu; 
  • pārvaldītu garantijas jautājumus;
  • pārvaldītu prasības attiecībā uz produktu drošumatbildību; 
  • veiktu novērojumus par atbilstību līguma un likumdošanas nosacījumiem;
  • veiktu profilaktiskos uzturēšanas darbus un diagnostiku. 

 

Sniegt konsultācijas klientiem par produktiem un pakalpojumiem, kas varētu būt viņiem piemēroti, ņemot vērā viņu transportlīdzekļu veiktspēju un izmantošanas veidu 

 

VOLVO apstrādās transportlīdzekļa ģenerētos datus, balstoties uz savām likumīgajām interesēm veikt šādu apstrādi. VOLVO likumīgās intereses ietver arī interesi pārvaldīt savas ikdienas darbības attiecībā uz drošības jautājumiem, kā arī uz garantijas un produkta drošumatbildības jautājumiem. Turklāt VOLVO likumīgās intereses ietver arī interesi uzlabot savus produktus un pakalpojumus, vadoties pēc datiem par to pašreizējo funkcionalitāti. 

 

Juridiskie pienākumi

VOLVO var apstrādāt transportlīdzekļa dzinēja ģenerētos datus, lai VOLVO varētu nodrošināt atbilstību tipa apstiprinājuma noteikumiem atbilstoši ES Direktīvai 2007/46/EK un citām piemērojamajām juridiskajām prasībām.

VOLVO iegūst jūsu personas datus no transportlīdzekļa vai nu interaktīvi, izmantojot bezvadu tīklu (piemēram, izmantojot telemātikas vārteju), vai arī, izmantojot diagnostikas rīkus, piemēram, pa vadu ar Tech Tool.

VOLVO normālā situācijā nenodos jūsu personas datus nevienam ārpus Volvo Group, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai noteikumi. Tomēr VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, drīkst nodot jūsu personas datus citam Volvo Group uzņēmumam, tostarp uzņēmumam ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas (ES/EEZ). VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, arī drīkst nodot jūsu personas datus trešo pušu uzņēmumiem un piegādātājiem, tostarp uzņēmumiem un piegādātājiem ārpus ES/EEZ.

VOLVO nodrošinās nepieciešamo drošību, gādājot par atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni, kā to nosaka piemērojamie datu aizsardzības likumi. Piemēram, šī mērķa īstenošanai varētu tikt izmantots starpniekuzņēmums vai var tikt noslēgti ārēji datu apstrādes līgumi, kuru pamatā ir ES apstiprinātas Standarta līguma klauzulas vai ES-ASV privātuma aizsargmehānisms, vai kādi citi mehānismi, kurus ik pēc laika apstiprina vai atzīst atbildīgās iestādes. Ja jums ir jautājumi par pārsūtīšanu, sazinieties ar VOLVO datu aizsardzības speciālistu.

Dati, kas piesaistīti konkrētam transportlīdzeklim, tiks apstrādāti visā prognozējamajā transportlīdzekļa tipa darbmūža ilgumā, kas varētu būt līdz pat 25 gadiem.

Jums ir tiesības pieprasīt no VOLVO informāciju par to, kādus jūsu datus VOLVO apstrādā, un piekļūt šādiem personas datiem. Jums arī ir tiesības pieprasīt koriģēt savus personas datus, ja tie ir nepareizi, un pieprasīt dzēst savus personas datus. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, t. i., jūs varat pieprasīt VOLVO noteiktos apstākļos ierobežot savu personas datu apstrādi. Jums arī ir tiesības iebilst datu apstrādei, balstoties uz likumīgām interesēm, vai apstrādei tiešajam mārketingam. Jums arī ir tiesības uz datu pārnesamību (jūsu datu nodošanu citam pārzinim), ja VOLVO veiktās jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana vai līgumsaistību izpildīšana, un šī apstrāde ir automatizēta.

 

Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzības pārraugošajai iestādei, ja jums ir iebildumi par to, kā VOLVO apstrādā jūsu personas datus. Plašāku informāciju par šīm tiesībām un to īstenošanu jautājiet VOLVO datu aizsardzības speciālistam.

Plašāka informācija par datu subjekta tiesībām