Kravas automašīnas

PRIVĀTUMS

Volvo Group nopietni uztver konfidencialitāti. Mēs novērtējam mums sniegto uzticību, nodrošinot mūs ar savu personīgo informāciju. Mēs vienmēr izmantosim jūsu personisko informāciju tādā veidā, kas ir šīs uzticības cienīgs.

 Mēs vienmēr būsim atklāti ar jums par to, kādu informāciju mēs iegūstam, ko mēs ar to darām, ar ko mēs tajā dalāmies un ar ko jums jāsazinās, ja jums ir kādas bažas.

Vietnes vispārējais privātums

Varat izmantot Volvo Group vietnes visumu, neatklājot savu identitāti. Sīkāka informācija par datiem, kuru mēs parasti apkopojam, kad piekļūstat vietnēm, ir sniegta tālāk. Ja reģistrējaties kādam no mūsu pakalpojumiem vai sazināties ar mums, izmantojot veidlapas, būs detalizēta informācija par to, kā jūsu dati tiek apstrādāti saistībā ar reģistrāciju.

Pārziņa un grupas privātuma speciālista identitāte un kontaktinformācija

AB Volvo (VOLVO) kā personas datu pārzinis ir atbildīgs par tādu personas datu apstrādi, kas attiecas uz jums saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un noteikumiem.

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar VOLVO grupas privātuma speciālistu elektroniski gpo.office@volvo.com vai rakstiet vai zvaniet uz:

AB Volvo Grupas privātuma birojs, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Gēteborga, Zviedrija 

+46 (0)31 66 00 00 

Kādas personas datu kategorijas VOLVO apstrādā, kādam mērķim un uz kāda juridiskā pamata?

Piekļūstot jebkurai VOLVO vietnei, jūsu tīmekļa pārlūkprogramma ir tehniski konfigurēta automātiski pārsūtīt šādus datus (turpmāk tekstā — žurnāla datus) uz mūsu tīmekļa serveri, kuru pēc tam mēs reģistrējam žurnālfailos:

  • Piekļuves datums
  • Piekļuves laiks
  • Novirzošās vietnes URL
  • Izgūtais fails
  • Nosūtīto datu apjoms
  • Pārlūkprogrammas tips un versija
  • Operētājsistēma
  • IP adrese
  • Jūsu interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukums

Tā ir tikai informācija, kas neļauj jūs identificēt. Šī informācija ir nepieciešama tehniskiem mērķiem, lai pareizi piegādātu jūsu pieprasīto saturu, un tās apkopošana ir nenovēršams vietņu izmantošanas aspekts. Žurnāla dati tiek analizēti tikai statistikas vajadzībām, lai uzlabotu mūsu vietni un tās pamatā esošo funkcionalitāti. Volvo apstrādās jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgajām interesēm. VOLVO likumīgajās interesēs ietilpst interese pārvaldīt savas vietnes saskaņā ar godīgu uzņēmējdarbības praksi un uzturēt vietņu pieejamību un funkcionalitāti. 

Sīkfaili
Mēs izmantojam sīkfailus un izsekošanas pikseļus, lai apkopotu datus par vietnes izmantošanu un vietni pielāgotu tās lietotāju vajadzībām. Šo lietošanas datu apkopošana un lietošanas profila izveidošana tiek veikta anonīmi, izmantojot sīkfaila ID. Mēs izveidojam un glabājam šos lietojuma profilus tikai anonimizētā veidā un neapvienojam tos ar jūsu vārdu vai citu informāciju, piemēram, jūsu e-pasta adresi, kas var atklāt jūsu identitāti.

Sīkfailus nevar izmantot programmu palaišanai vai vīrusu nogādāšanai datorā. Izmantojot sīkfailos esošo informāciju, mēs varam vienkāršot naviģēšanu un atvieglot pareizu mūsu vietņu parādīšanu.

Katrā vietnē ir savs sīkfailu paziņojums, kurā jūs kā lietotājs varat redzēt precīzu sīkfailu lietojumu konkrētajā vietnē. 

Datu pārsūtīšana trešajām personām

VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, vai atbilstoši tiesību aktiem vai noteikumiem drīkst nodot jūsu personas datus citam Volvo Group uzņēmumam, tostarp uzņēmumam ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas (ES/EEZ). VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, arī drīkst nodot jūsu personas datus trešo pušu uzņēmumiem un piegādātājiem, tostarp uzņēmumiem un piegādātājiem ārpus ES/EEZ.

Mēs sadarbojamies ar virkni dažādu pakalpojumu sniedzēju, lai piegādātu Volvo Group vietnes visumu. VOLVO nodrošinās nepieciešamo drošību, gādājot par atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni, kā to nosaka piemērojamie datu aizsardzības likumi. .

Saites uz citām vietnēm

Mūsu vietnēs var būt saites uz citām vietnēm. Mums nav ietekmes uz šo vietņu operatoru atbilstību vai neatbilstību datu aizsardzības noteikumiem.

Cik ilgi VOLVO glabās jūsu personas datus?

VOLVO glabās jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams to mērķu sasniegšanai, kuriem personas dati tika apkopoti. 

Jūsu datu aizsardzības tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt no VOLVO informāciju par to, kādus jūsu datus VOLVO apstrādā, un piekļūt šādiem personas datiem. Jums arī ir tiesības pieprasīt koriģēt savus personas datus, ja tie ir nepareizi, un pieprasīt dzēst savus personas datus. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, t. i., jūs varat pieprasīt VOLVO noteiktos apstākļos ierobežot savu personas datu apstrādi.

Jums arī ir tiesības iebilst datu apstrādei, balstoties uz likumīgām interesēm, vai apstrādei tiešajam mārketingam. Jums arī ir tiesības uz datu pārnesamību (jūsu datu nodošanu citam pārzinim), ja VOLVO veiktās jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana vai līgumsaistību izpildīšana, un šī apstrāde ir automatizēta. 

Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzības pārraugošajai iestādei, ja jums ir iebildumi par to, kā VOLVO apstrādā jūsu personas datus.