Kravas automašīnas

Latvija

×

Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs atbalstām šo segmentu, skatiet interaktīvo segmenta brošūru

Reģionu un valstu savienošana

TĀLIE PĀRVADĀJUMI

Jums nav svešas garās distances. Neatkarīgi no tā, cik tālu aizved jūs veicamais darbs — jūs strādājat, lai izpildītu savus solījumus. Un palīdzat citiem turēt savējus solījumus. Mēs zinām, ka visam ir jādarbojas un ka jums ir maksimāli jāizmanto katrs degvielas piliens. Mēs esam šeit, lai palīdzētu jums izjust kā samazinās attālumi.

Volvo Trucks features for your operation

Explore the solutions made to make your life easier and your operation even better.

Save fuel with Volvo Torque Assist
Tackle hills and gradients in a higher gear – saving fuel without losing speed and providing a smoother ride.

Optimise with I-See
I-See uses data about the topo-graphy to optimise speed and gear changes on your routes for fuel efficiency.

Safely downhill with the Stretch Brake 
Truck and trailer fully loaded down a slope. The Stretch Brake engages the wheel brakes on the trailer to straighten out the vehicle combination and avoid the jackknife.

Dynafleet Fuel and Environment 
The Fleet Ma-nagement services make it easy to monitor the performance of trucks and the efficiency of drivers. Fast and accurate, the service helps you identify potential savings.

Volvo Dynamic Steering the way you like it
Are you looking for perfect stability and control at all speeds, combined with less strain on your shoulders? Or do you want assistance to avoid skidding and unintentional lane changes? Take a closer look at Volvo Dynamic Steering.

Dual battery system
Get a battery system that ensures a high level of onboard living comfort, without compromising startability the next morning.

Gas power
Our gas-powered trucks run on LNG (liquefied natural gas) that instantly reduces your CO2 footprint without compromising on productivity. They also offer the potential to reduce your fuel costs.

Globetrotter cabs – a step into space
We invented Globetrotter cab concept decades ago to make life on the road more comfortable and safer. With up to 220 cm of interior standing height, comfortable sleeping facilities and lots of smart storages for all your gear you need for life on the road.

I-Shift Dual Clutch
The I-Shift Dual Clutch offers a steady flow of power that will transform the way you drive – and boost your productivity. 

Volvo Trucks features for your operation

Explore the solutions made to make your life easier and your operation even better.

Save fuel with Volvo Torque Assist
The Volvo Torque Assist provides the driver with enough torque to keep the actual speed and optimized vehicle acceleration, yet saving fuel.

Optimise with I-See
I-See uses data about the topo-graphy to optimise speed and gear changes on your routes for fuel efficiency.

Safely downhill with the Stretch Brake 
Truck and trailer fully loaded down a slope. The Stretch Brake engages the wheel brakes on the trailer to straighten out the vehicle combination and avoid the jackknife.

Dynafleet Fuel and Environment 
The Fleet Ma-nagement services make it easy to monitor the performance of trucks and the efficiency of drivers. Fast and accurate, the service helps you identify potential savings.

Volvo Dynamic Steering the way you like it
Are you looking for perfect stability and control at all speeds, combined with less strain on your shoulders? Or do you want assistance to avoid skidding and unintentional lane changes? Take a closer look at Volvo Dynamic Steering.

Dual battery system
Get a battery system that ensures a high level of onboard living comfort, without compromising startability the next morning.

Gas power
Our gas-powered trucks run on LNG (liquefied natural gas) that instantly reduces your CO2 footprint without compromising on productivity. They also offer the potential to reduce your fuel costs.

Globetrotter cabs – a step into space
We invented Globetrotter cab concept decades ago to make life on the road more comfortable and safer. With up to 220 cm of interior standing height, comfortable sleeping facilities and lots of smart storages for all your gear you need for life on the road.

I-Shift Dual Clutch
The I-Shift Dual Clutch offers a steady flow of power that will transform the way you drive – and boost your productivity. 

Volvo Trucks funkcijas jūsu darba apstākļiem

Izpētiet risinājumus, kas paredzēti jūsu dzīves atvieglošanai un vēl produktīvākam darbam.

Ietaupiet degvielu ar I-Save
Pārvariet kalnus un slīpumus ar augstāku pārnesumu, taupot degvielu, nezaudējot ātrumu un nodrošinot vienmērīgāku braukšanu.

Optimizējiet ar I-See
I-See izmanto datus par topogrāfiju, lai maršrutos optimizētu ātrumu un pārnesumu maiņu un panāktu degvielas efektīvu patēriņu.

Droša kustība lejup pa kalnu ar Stretch Brake 
Kravas automašīna un piekabe ir pilnībā piekrauta kustībai lejup nogāzē. Stretch Brake aktivizē riteņu bremzes piekabē, lai iztaisnotu transportlīdzekļa kombināciju un izvairītos no salocīšanās.

Dynafleet degviela un apkārtējā vide 
Izmantojot autoparku uzraudzības pakalpojumus, kravas automašīnu veiktspēja un autovadītāju darba efektivitātes uzraudzība notiek vieglāk. Ātrs un precīzs pakalpojums palīdz noteikt potenciālos ietaupījumus.

Volvo dinamiskā stūrēšana — tā, kā jums patīk
Vai jūs meklējat nevainojamu stabilitāti un kontroli visos ātrumos apvienojumā ar mazāku saspringumu uz pleciem? Vai arī vēlaties palīdzību, lai izvairītos no izslīdēšanas un netīšas joslu maiņas? Uzziniet vairāk par Volvo dinamisko stūrēšanu.

Divu akumulatoru sistēma
Jūs varat iegādāties akumulatoru sistēmu, kas nodrošina augstu dzīves komfortu kabīnē, neapdraudot uzsāktspēju nākamajā rītā.

Gāzes jauda
Mūsu ar gāzi darbināmās kravas automašīnas darbojas ar LNG (sašķidrinātu dabasgāzi), kas uzreiz samazina CO2 izmešu daudzumu, neapdraudot produktivitāti. Tās piedāvā arī iespēju samazināt degvielas izmaksas.

Globetrotter kabīnes — solis kosmosā
Pirms vairākiem gadu desmitiem izgudrojām Globetrotter kabīnes konceptu, lai padarītu dzīvi uz ceļa ērtāku un drošāku. Piedāvājumā ērtas gulēšanas iespējas un daudzi viedi uzglabāšanas nodalījumi visam jūsu aprīkojumam, kas nepieciešams dzīvei uz ceļa, kabīnē ar līdz pat 220 cm interjera standarta augstumu.

I-Shift divsajūgu pārnesumkārba
I-Shift divsajūgu pārnesumkārba nodrošina vienmērīgu jaudas pievadi, tādējādi pārveidojot ierasto autovadīšanas stilu un palielinot produktivitāti. 

Atsauces klients

Mēs bieži braucam pa kalnu ceļiem, tāpēc mums ir vajadzīgi transportlīdzekļi ar izcilu veiktspēju, bet kas nepatērē daudz degvielas

Gatavs izdarīt visu iespējamo

Konsultējieties ar vietējo Volvo Trucks izplatītāju, lai rastu vislabāko risinājumu savai tālo pārvadājumu uzņēmējdarbībai.