Kravas automašīnas

Latvija

×

Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs atbalstām šo segmentu, skatiet interaktīvo segmenta brošūru 

Kad ikviens skaitlis ir nozīmīgs

Smagu kravu pārvadājumi

Uzņemoties vissmagākos uzdevumus, jums ir jādara vairāk par ierasto un jādara tas, ko neviens cits nespēj. Jūs esat eksperts, un jūsu izaicinājumi ir unikāli. Mūsu risinājumi garantē, ka jums ir pilnīga kontrole — vai nu lēnām velkot prom vai apņemot zemi tempā. Jūs faktiski varat iegūt transportlīdzekli, kas piedāvā lielisku uzsāktspēju ar kombinēto svaru līdz 325 tonnām. 

Volvo FH16

Massive power and comfort

 

Key product information

Power outputs: 550–610 hp.

Roomy and comfortable cabs in five sizes. Optimised for long distances. Flexible chassis for bodybuilding.

 

Fuel options

Diesel, HVO.

 

Key features

I-Shift with crawler gears. I-Shift for severe duty applications. Reverse multi-speed. 610 hp engine. High GCW, 325 tonnes.

Volvo FH

Excellent comfort and efficiency

 

Key product information

Power outputs: 400–520 hp.

Roomy and comfortable cabs in five sizes. Optimised for long distances.

Flexible chassis for bodybuilding.

 

Fuel options

Diesel, LNG, Biodiesel, HVO.

 

Key features

Volvo Dynamic Steering with Personal Settings and Stability Assist. I-Shift with crawler gears. Reverse multi-speed. Tandem Axle lift. Heavy duty bumper.

Volvo FH16

Massive power and comfort

 

Key product information

Power outputs: 550–750 hp.

Roomy and comfortable cabs in five sizes. Optimised for long distances. Flexible chassis for bodybuilding.

 

Fuel options

Diesel, HVO.

 

Key features

I-Shift with crawler gears. I-Shift for severe duty applications. Reverse multi-speed. 750 hp engine. High GCW, 325 tonnes.

Volvo FH

Excellent comfort and efficiency

 

Key product information

Power outputs: 420–540 hp.

Roomy and comfortable cabs in five sizes. Optimised for long distances.

Flexible chassis for bodybuilding.

 

Fuel options

Diesel, LNG, Biodiesel, HVO.

 

Key features

Volvo Dynamic Steering with Personal Settings and Stability Assist. I-Shift with crawler gears. Reverse multi-speed. Tandem Axle lift. Heavy duty bumper.

Volvo FH16

Milzīga jauda un komforts

 

Galvenā informācija par produktu

Jaudas atdeve: 550–750 Zs.

Piecu izmēru plašas un ērtas kabīnes. Optimizēts lieliem attālumiem. Pielāgojama šasija virsbūves uzstādīšanai.

 

Degvielas iespējas

Dīzeļdegviela, HVO.

 

Galvenās iezīmes

I-Shift pārnesumkārbu ar lēngaitas pārnesumiem. I-Shift lietojumam īpaši smagos apstākļos. Vairāku pārnesumu atpakaļgaita. 750 Zs dzinējs. Liela transportlīdzekļa pilna masa (GCW), 325 tonnas.

Volvo FH

Lielisks komforts un efektivitāte

 

Galvenā informācija par produktu

Jaudas atdeve: 420–540 Zs.

Piecu izmēru plašas un ērtas kabīnes. Optimizēts lieliem attālumiem.

Pielāgojama šasija virsbūves uzstādīšanai.

 

Degvielas iespējas

dīzeļdegviela, sašķidrināta dabasgāze (LNG), biodīzeļdegviela, HVO.

 

Galvenās iezīmes

Volvo dinamiskā stūrēšana ar personīgajiem iestatījumiem un stabilizācijas palīgsistēmu. I-Shift pārnesumkārbu ar lēngaitas pārnesumiem. Vairāku pārnesumu atpakaļgaita. Tandēma tilta pacelšana. Īpaši izturīgs buferis.

Volvo Trucks features for your operation

Explore the solutions made to make your life easier and your operation even better.

I-Shift with ultra low crawler gears 
Get excellent startability with combination weights up to 325 tonnes – and secure full control of your power at really low speeds. And you don’t have to compromise on either fuel economy or startability. 

Up to 610 horsepowers – easily tamed 
With a Volvo, you’ll have the power you need, at your fingertips. Behind the wheel of the Volvo FH16 – it’s up to 610 hp and 2800 Nm of torque.

38 tonne bogie 
A durable solution that boosts your load capacity. Our heavy-duty bogie, can take a bogie load up to 38 tonnes with ease.

Axle load and traction control 
The driver interface puts you in detailed control of the load on each axle and all your differentials. Just turn the control clockwise to increase your traction.

Safely downhill with the stretch brake 
Truck and trailer fully loaded down a slope. The Stretch Brake engages the wheel brakes on the trailer to straighten out the vehicle combination and avoid the jackknife. 

The robust front 
Designed for the world’s toughest terrain, the robust front with the heavy-duty bumper and skid plate protects vital parts like the headlamps and engine components. Bumping into rocks and gravel won’t stop you. 

The visibility
Generous window areas and well-designed mirrors mean excellent visibility. On top of that, you can add up to eight cameras – with camera views presented in the side display. You’ll be in control.

Towing bar
Push or pull extreme loads, using the towing bar integrated in the front. Perfect when connecting two trucks or more in the same combination.

Braking capacity for every need
Our auxiliary brakes put you in control in all situations. The retarder offers stable capacity at high speeds. And combined with I-Shift with crawler gears, the Volvo Engine Brake covers your needs even at really low speeds.

Volvo Dynamic Steering the way you like it 
Are you looking for perfect stability and control at all speeds, combined with less strain on your shoulders even with extreme loads? Take a closer look at Volvo Dynamic Steering. 

Spacious cabs
All our cabs offer plenty of space for you and the things you need. With up to 220 cm of interior standing height, the Globetrotter XL Cab offers excellent comfort for life on the road. And if that’s not enough, there’s an even more spacious choice – dubbed the Globetrotter XXL. 

Volvo Gold Contract 
The best way to secure your uptime is a Volvo Gold Contract that includes all preventive maintenance and truck repair at a fixed monthly fee. Your truck also communicates remotely with the workshop to make your visits as efficient as possible. Your truck is kept in the best possible shape and you have full control of your costs. If your mileage varies, go for the Flexi-Gold contract that offers the same coverage but at a fee that’s adapted to the beat of your business.

Volvo Trucks features for your operation

Explore the solutions made to make your life easier and your operation even better.

I-Shift with ultra low crawler gears 
Get excellent startability with combination weights up to 325 tonnes – and secure full control of your power at really low speeds. And you don’t have to compromise on either fuel economy or startability. 

Up to 750 horsepowers – easily tamed 
With a Volvo, you’ll have the power you need, at your fingertips. Behind the wheel of the Volvo FH16 – it’s up to 750 hp and 3550 Nm of torque. 

38 tonne bogie 
A durable solution that boosts your load capacity. Our heavy-duty bogie, can take a bogie load up to 38 tonnes with ease.

Axle load and traction control 
The driver interface puts you in detailed control of the load on each axle and all your differentials. Just turn the control clockwise to increase your traction.

Safely downhill with the stretch brake 
Truck and trailer fully loaded down a slope. The Stretch Brake engages the wheel brakes on the trailer to straighten out the vehicle combination and avoid the jackknife. 

The robust front 
Designed for the world’s toughest terrain, the robust front with the heavy-duty bumper and skid plate protects vital parts like the headlamps and engine components. Bumping into rocks and gravel won’t stop you. 

The visibility
Generous window areas and well-designed mirrors mean excellent visibility. On top of that, you can add up to eight cameras – with camera views presented in the side display. You’ll be in control.

Towing bar
Push or pull extreme loads, using the towing bar integrated in the front. Perfect when connecting two trucks or more in the same combination.

Braking capacity for every need
Our auxiliary brakes put you in control in all situations. The retarder offers stable capacity at high speeds. And combined with I-Shift with crawler gears, the Volvo Engine Brake covers your needs even at really low speeds.

Volvo Dynamic Steering the way you like it 
Are you looking for perfect stability and control at all speeds, combined with less strain on your shoulders even with extreme loads? Take a closer look at Volvo Dynamic Steering. 

Spacious cabs
All our cabs offer plenty of space for you and the things you need. With up to 220 cm of interior standing height, the Globetrotter XL Cab offers excellent comfort for life on the road. And if that’s not enough, there’s an even more spacious choice – dubbed the Globetrotter XXL. 

Volvo Gold Contract 
The best way to secure your uptime is a Volvo Gold Contract that includes all preventive maintenance and truck repair at a fixed monthly fee. Your truck also communicates remotely with the workshop to make your visits as efficient as possible. Your truck is kept in the best possible shape and you have full control of your costs. If your mileage varies, go for the Flexi-Gold contract that offers the same coverage but at a fee that’s adapted to the beat of your business.

Volvo Trucks funkcijas jūsu darba apstākļiem

Izpētiet risinājumus, kas paredzēti jūsu dzīves atvieglošanai un vēl produktīvākam darbam.

I-Shift ar ļoti zemiem lēngaitas pārnesumiem 
Iegūstiet lielisku uzsāktspēju ar kombinēto svaru līdz 325 tonnām un nodrošiniet pilnīgu enerģijas kontroli patiesi zemā ātrumā. Un jums nav jāizdara izvēle starp degvielas ekonomiju vai uzsāktspēju. 

Līdz 750 zirgspēkiem — viegli pieradināms 
Izmantojot Volvo, jums būs viegli pieejama nepieciešamā jauda. Volvo FH16 piedāvā līdz 750 Zs un griezes momentu 3550 Nm. 

38 tonnu paceļamais tilts 
Izturīgs risinājums, kas palielina kravnesību. Mūsu smagdarbu paceļamais tilts var viegli izturēt paceļamā tilta slodzi līdz 38 tonnām.

Tilta slodze un saķeres kontrole 
Autovadītāja vadības un informācijas ierīces ļauj detalizēti kontrolēt katra tilta slodzi un visus diferenciāļus. Vienkārši pagrieziet vadības ierīci pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai palielinātu saķeri.

Droša kustība lejup pa kalnu ar Stretch Brake 
Kravas automašīna un piekabe ir pilnībā piekrauta kustībai lejup nogāzē. Stretch Brake aktivizē riteņu bremzes piekabē, lai iztaisnotu transportlīdzekļa kombināciju un izvairītos no salocīšanās. 

Izturīgā priekšpuse 
Paredzēta vissmagākajam reljefam pasaulē, ar smagdarbu buferi un aizsargplāksni aizsargā tādas svarīgas detaļas kā priekšējos lukturus un dzinēja komponentus. Atsišanās pret akmeņiem un granti jūs neapturēs. 

Redzamība
Izcila redzamība ar plašajiem logiem un atbilstoši konstruētajiem spoguļiem. Papildus tam jūs varat pievienot līdz astoņām kamerām ar kameras skatiem sānu displejā. Jūs pārņemsiet kontroli.

Vilkšanas stienis
Izmantojot priekšpusē iebūvēto vilkšanas stieni, stumiet vai velciet smagas kravas. Lieliski piemērots, ja vienā un tajā pašā kombinācijā savieno divas vai vairāk kravas automašīnas.

Bremzēšanas spēja katrai vajadzībai
Mūsu papildbremzes ļauj nezaudēt kontroli visās situācijās. Palēninātājs piedāvā stabilu jaudu lielā ātrumā. Un apvienojumā ar I-Shift pārnesumkārbu ar lēngaitas pārnesumiem, Volvo dzinēja bremze apmierina jūsu vajadzības pat patiesi nelielā ātrumā.

Volvo dinamiskā stūrēšana — tā, kā jums patīk 
Vai jūs meklējat nevainojamu stabilitāti un kontroli visos ātrumos apvienojumā ar mazāku saspringumu uz pleciem pat pie ļoti lielas noslodzes? Uzziniet vairāk par Volvo dinamisko stūrēšanu. 

Ietilpīgas kabīnes
Visas mūsu kabīnes piedāvā plašu telpu jums un nepieciešamajām lietām. Globetrotter XL kabīne ar interjera standarta augstumu līdz 220 cm piedāvā izcilu dzīves komfortu uz ceļa. Un, ja ar to nepietiek, piedāvājumā ir vēl plašāka telpa, kas saukta par Globetrotter XXL. 

Volvo Zelta līgums 
Labākais veids, kā aizsargāt savu darbspējas laiku, ir noslēgt Volvo Zelta līgumu, kas ietver visus profilaktiskās apkopes darbus un kravas automašīnu remontdarbus par fiksētu ikmēneša maksu. Jūsu kravas automašīna arī attālināti sazinās ar darbnīcu, lai jūsu apmeklējumi būtu pēc iespējas efektīvāki. Jūsu kravas automašīna tiek uzturēta vislabākajā iespējamajā formā, un jūs pilnībā kontrolējat savas izmaksas. Ja jūsu nobraukums atšķiras, noslēdziet Flexi-Gold līgumu, kas piedāvā tādu pašu segumu, bet par maksu, kas ir piemērota jūsu biznesa ritmam.

Atsauces klients

Ir labi, ka šādos apstākļos var paļauties uz kravas automašīnas stūrēšanas sistēmu un automātisko pārnesumu slēgšanas sistēmu. Tas ļauj nedaudz nomierināties un bez raizēm veltīt lielāku uzmanību braukšanai.

Vai uzņēmums nodarbojas ar smagu kravu pārvadāšanu?

Konsultējieties ar vietējo Volvo Trucks izplatītāju, lai rastu vislabāko risinājumu savai pārvadājumu uzņēmējdarbībai.