Kravas automašīnas

Volvo Trucks iepazīstina ar nākotnes pārvadājumu risinājumu, kurā izmanto autonomus elektriskus transportlīdzekļus

Tagad Volvo Trucks iepazīstina ar jaunu pārvadājumu risinājumu, kurā izmanto autonomus elektriskus komerciālus transportlīdzekļus, kas var nodrošināt efektīvākus, drošākus un videi nekaitīgākus pārvadājumus. Ilgtermiņā uzņēmumiem, kam vajadzīgi pastāvīgi pārvadājumu pakalpojumi starp stacionāriem objektiem, paredzēts piedāvāt tādu risinājumu, kas papildina pašreizējos piedāvājumus.
autonomus future

 

Pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums un aizvien plašākā urbanizācija izvirza ievērojamus uzdevumus, liekot risināt tādas vides problēmas kā satiksmes sastrēgumi, piesārņojums un pārmērīgs troksnis. Pieaugošais patēriņš, straujā e-tirdzniecības paplašināšanās un aizvien lielākais autovadītāju trūkums palielina pieprasījumu pēc efektīviem transporta risinājumiem.

„Tagad ir pilnvērtīgi jāizmanto pārvadājumu nozares potenciāls. Viss liecina par to, ka nākamajās desmitgadēs pasaulē turpinās ievērojami palielināties pieprasījums pēc pārvadājumiem. Ja mēs šo pieprasījumu gribam nodrošināt ilgtspējīgi un efektīvi, mums ir jārod jauni risinājumi. Lai nodrošinātu tādu preču plūsmas sistēmu, kas darbojas nevainojami, mums esošās infrastruktūras ir jāizmanto labāk nekā patlaban. Pārvadājumu sistēma, kuru mēs izstrādājam, var kļūt par svarīgu pašreiz izmantoto risinājumu papildinājumu un atrisināt daudzas problēmas, kuras ir izvirzītas sabiedrībai, pārvadājumu uzņēmumiem un pārvadājumu pakalpojumu pircējiem," stāsta Klāss Nilsons (Claes Nilsson), Volvo Trucks prezidents.

Volvo Trucks nākotnes pārvadājumu risinājums paredzēts izmantošanai regulāros un sistemātiskos pārvadājumos salīdzinoši tuvos attālumos, kur ļoti precīzi jāpiegādā liels daudzums preču. Raksturīgākie piemēri ir pārvadājumi starp loģistikas centriem, taču ir iespējami arī citi izmantošanas veidi.

„Var uzskatīt, ka mūsu sistēma papildina modernos loģistikas risinājumus, ko daudzas nozares izmanto jau tagad. Tā kā mēs izmantojam autonomus transportlīdzekļus, kas nerada izmešus vai troksni, pārvadājumus var veikt jebkurā diennakts laikā. Šajā risinājumā tiek izmantota esošā autoceļu infrastruktūra un kravas automašīnas, tādējādi samazinot izmaksas un nodrošinot iespēju apvienot to ar jau esošajām darbībām," skaidro Mīkaels Kārlsons (Mikael Karlsson), Autonomo risinājumu nodaļas priekšsēdētāja vietnieks.

Pārvadājumus veic ar autonomiem elektriskiem transportlīdzekļiem, kas piesaistīti mākoņpakalpojumam un pārvadājumu vadības centriem. Transportlīdzekļos ir ierīkotas sarežģītas sistēmas, kas nodrošina autonomu autovadīšanu. Tās ir konstruētas tā, lai noteiktu transportlīdzekļa konkrēto atrašanās vietu līdz pat centimetram, precīzi uzraudzītu un analizētu citu ceļu satiksmes dalībnieku darbības un tad attiecīgi rīkotos, ievērojot īpašu precizitāti.

Pārvadājumu vadības centrs pastāvīgi uzrauga pārvadājuma norisi un precīzi novēro katra transportlīdzekļa pozīciju, akumulatora uzlādes stāvokli, kravas saturu, apkopes prasību izpildi un vairākus citus parametrus. Tādēļ rūpnieciskās ražošanas process, ātrums un norise ir pielāgoti tā, lai novērstu lieku gaidīšanu un uzlabotu piegādes precizitāti. Tādējādi būs iespējams samazināt atkritumu daudzumu, ko rada lieki rezerves krājumi, un palielināt pieejamību. Transportlīdzekļi, kas nodarbināti vienā maršrutā, sadarbojas, lai nodrošinātu optimālu plūsmu.

Tuvā nākotnē Volvo Trucks pārvadājumu risinājums tiks pilnveidots, konkrētos pārvadājumos sadarbojoties ar izraudzītiem klientiem.

Fakti

  • Volvo Trucks izstrādā jauna veida regulāro pārvadājumu risinājumu, ļoti precīzi veicot pārvadājumus starp stacionāriem objektiem un tādējādi papildinot pašreizējos risinājumus.
  • Šo pārvadājumu risinājumu veido autonomi, savienoti elektriskie transportlīdzekļi un pārvadājumu vadības centrs.
  • Transportlīdzekļus izmanto kā vilcējus, kas ir saderīgi ar esošajām kravas automašīnām/piekabēm.
  • Piedziņa ir pilnīgi elektriska, ar nulles izplūdes gāzu emisiju, un tai ir zems trokšņa līmenis. Spēka pārvads un akumulatoru pakete ir tādi paši, kādus izmanto Volvo Trucks elektriskajās kravas automašīnās.

SAITE uz augstas izšķirtspējas attēliem

SAITE uz filmu

SAITE uz timekļa vietni: http://pnt.volvo.com/Publication/www.volvotrucks.com/vera