Kravas automašīnas

Kravas un vieglās automašīnas satiksmē cita citu brīdina – jauna sadarbība starp Volvo Trucks un Volvo Cars

Volvo Trucks ievieš mākoņpakalpojumu Connected Safety (Vienotā drošība), kas ļauj Volvo kravas un vieglajām automašīnām automātiski citai citu brīdināt par bīstamām satiksmes situācijām. Uzsākot jauna veida sadarbību, divi neatkarīgi transportlīdzekļu ražotāji nodrošina, ka vieglās un kravas automašīnas koplieto reāllaika informāciju par bīstamām satiksmes situācijām.
Connected safety

   

2016. gadā Volvo Cars iepazīstināja ar pakalpojuma Connected Safety versiju pasažieriem un automašīnām. Tagad, kad Volvo Trucks sāk izmantot savu pakalpojuma versiju, kravas un vieglās automašīnas cita citu var brīdināt par iespējamām bīstamām situācijām. Tas ir iespējams, jo abi uzņēmumi savos mākoņpakalpojumos koplieto ar drošību saistītus datus.

„Viens no svarīgākajiem elementiem drošības uzlabošanai uz ceļa ir sadarbības paplašināšana starp dažādiem spēlētājiem tirgū. Jo vairāk transportlīdzekļu spēj savstarpēji apmainīties ar reāllaika informāciju par satiksmes apstākļiem, jo vairāk samazināsies negadījumu risks. Ar Connected Safety mēs atveram durvis uz nākotni un ceram, ka sistēmai pievienosies arī citi transportlīdzekļu ražotāji," stāsta Karls Johans Almkvists, Volvo Trucks Satiksmes un produktu drošības nodaļas direktors.

Sistēma Connected Safety ir izstrādāta tā, ka vienmēr, kad autovadītājs aktivizē avārijas gaismas signāllukturus, sistēma nosūta brīdinājumus tuvumā esošajiem transportlīdzekļiem, kas ir pievienoti pakalpojumam.

„Ceļa malā apstādināts transportlīdzeklis sliktas redzamības apstākļos varētu saņemt triecienu no aizmugures, un sekas tam var būt ļoti nopietnas. Savlaicīgi aktivizēts brīdinājums visiem netālu esošajiem vieglo un kravas automašīnu vadītājiem nodrošina vienādas iespējas samazināt ātrumu, pieskaņot autovadīšanas stilu satiksmes situācijai un izvairīties no sadursmes," skaidro Karls Johans Almkvists.

Ilgtermiņā mākoņpakalpojumu var papildināt ar papildu funkcijām, kas palielina drošību.

„Tehnoloģija turpina pilnveidoties, un, sistēmai pievienojot arvien vairāk transportlīdzekļu, reāllaika informācija kļūs par nozīmīgu elementu, kas papildinās mūsdienās kravas automašīnās uzstādītās dažādās viedās drošības un autovadītāja atbalsta sistēmas. Connected Safety iezīmē jaunu posmu mūsu nemitīgajos centienos uzlabot braukšanas drošību un novērst negadījumus," piebilst Emanuēls Piga, Volvo Trucks Klientu risinājumu un jaunu pakalpojumu izstrādes nodaļas direktors.

Sākotnēji Volvo Trucks sāks izmantot Connected Safety sistēmu jaunajās kravas automašīnās Zviedrijā un Norvēģijā, kur lielu daļu no gada laikā reģistrēto jauno automašīnu reģistrāciju skaita veido tieši uzņēmumu Volvo Trucks un Volvo Cars transportlīdzekļi.

Fakti, Volvo Trucks Connected Safety

  • Connected Safety sistēmas darbības apraksts: Kad tiek ieslēgti avārijas gaismas signāllukturi, kravas automašīna, izmantojot autovadītāja mobilo tālruni ar interneta pieslēgumu, nosūta signālu uz Volvo Trucks mākoņpakalpojumu. Tālāk informācija tiek pārraidīta uz atbilstošo Volvo Cars pakalpojumu. Brīdinājums tiek pārraidīts uz visām pievienotajām kravas un vieglajām automašīnām, kas tuvojas vietai, kur atrodas transportlīdzeklis ar aktivizētajiem avārijas gaismas signāllukturiem.
  • Šī sistēma 2018.gada laikā tiks ieviesta Zviedrijā un Norvēģijā. Tehnoloģiju Connected Safety atbilstīgi katras kravas automašīnas specifikācijām un lietotajiem pakalpojumiem būs iespējams lietot Volvo FH16, VolvoFH, VolvoFM un VolvoFMX kravas automašīnās, kas ir aprīkotas ar Volvo Trucks integrēto pakalpojumu sistēmu un Infotainment.
  • Volvo Cars piedāvā tehnoloģiju Connected Safety visiem jaunajiem VolvoXC60, Volvo XC90, Volvo XC40, Volvo S90 un Volvo V60 un V90 modeļiem.
  • Papildu drošības sistēmas negadījumu novēršanai Volvo kravas automašīnām Adaptīvā kruīza kontroles sistēma: aktīva kruīza kontrole, kas palīdz autovadītājiem saglabāt iepriekš iestatīto laika intervālu (attālumu) līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Sadursmes brīdinājuma sistēma ar ārkārtas bremzēšanu: brīdina autovadītāju, ja rodas sadursmes risks ar priekšā braucošo transportlīdzekli, vajadzības gadījumā aktivizējot bremzēšanu. Autovadītāja brīdināšanas sistēmas: brīdina autovadītāju par nepieciešamību atpūsties, ja sistēma konstatē autovadītāja neuzmanības pazīmes.

Tiešā saite uz augstas izšķirtspējas attēliem šeit

2018. gada 7. maijā