Kravas automašīnas

Volvo Trucks novatoriskā automatizācijas darba centrā ir cilvēks un drošība

Transportlīdzekļu automatizācijas nerimstošā attīstība paver ceļu aizraujošām iespējām gan pārvadājumu nozarei, gan sabiedrībai kopumā. Un Volvo Trucks šo attīstību virza jau vairāk nekā divas desmitgades. Nesen klajā nākusī filma divās daļās atspoguļo Volvo Trucks skatījumu uz automatizācijas potenciālu nākamo gadu laikā mainīt mūsu sadzīvi un darbu.
Volvo Trucks novatoriskā automatizācijas darba centrā

Nākotnes tehnoloģijas iespējas mūs ir iedvesmojušas un intriģējušas jau paaudzēm ilgi. Mūsdienās tehnoloģijas attīstība ir straujāka nekā jebkad iepriekš. Pakalpojumu nozarē aizvien plašāk tiek izmantoti roboti. Vieglie automobiļi un kravas automašīnas kļūst autonomas. Šādi fakti var iezīmēt diezgan bezpersonisku un pragmatisku nākotni. Tomēr automatizācija jau tagad ieņem ievērojamu vietu mūsu dzīvē, un Volvo Trucks progresīvās filozofijas centrā vienmēr ir bijis un paliks cilvēks. Šobrīd tehnoloģijas attīstība ir sasniegusi to pakāpi, kad ir īstenojami pat šķietami neiespējami koncepti, tāpēc Volvo Trucks turpina izstrādāt praktiskus risinājumus autovadītāju, klientu un citu satiksmes dalībnieku drošībai un sadzīves vienkāršošanai.

Volvo Trucks filmās „Automation - the Big Change" (Automatizācija - lielās pārmaiņas) un „Automation - Driving into the Future" (Automatizācija - nākotnes perspektīva) galvenā uzmanība tiek pievērsta mūsdienās aktuālajiem jautājumiem par nākotnes kravas automašīnu tehnoloģiju. Divsēriju filma ļauj ieskatīties divu galveno varoņu, Volvo Trucks darbinieku, Saško Čukleva (Sasko Cuklev) un Annas Sofijas Kārlsones (Ann-Sofi Karlsson), dzīvē un darbā. Filmā par savu pieredzi pastāsta arī kravas automašīnas vadītājs Lūkass Štrohmejers (Lukas Strohmeier) no Austrijas un ikdienas ceļa satiksmes dalībniece Rohini Tezere (Rohini Teather) no Londonas. Filmas sērijās ir izklāstīti pašreizējā Volvo Trucks automatizācijas darba iecere un mērķi, kā arī to personu cerības un bažas, kuru dzīvi automatizācija ietekmēs.

Saško Čuklevam, Automatizācijas risinājumu nodaļas direktoram, ir noteikts redzējums, un viņš atklāti stāsta par iespējām, kuru potenciālu viņš saskata tuvākajā nākotnē. „Volvo autonomās kravas automašīnas drīzumā noteikti kļūs par satiksmes un mūsu sabiedrības daļu. To, kad tas notiks, nosaka vairāki faktori, piemēram, satiksmes noteikumi, ceļu infrastruktūra un, protams, drošības standarti," Čuklevs stāsta.

Lai gan pāreja uz pilnīgi autonomu transportlīdzekļu ekspluatāciju ir daļa no attīstības stratēģijas, pašreiz mūsu darba galvenais mērķis ir pakāpeniska automatizācijas ieviešana, lai uzlabotu autovadītāja drošību, produktivitāti un komfortu. „Automatizācijas mērķis nav cilvēka darba aizstāšana," apgalvo Anna Sofija Kārlsone, Cilvēcisko faktoru un automatizācijas izpētes nodaļas direktore.  „Nākotnē joprojām būs liels pieprasījums pēc prasmīgiem autovadītājiem. Pieaugot tirdzniecības apmēriem un pasaules iedzīvotāju skaitam, palielinās arī preču pārvadājumu apjoms. Automatizācijas mērķis ir pārvadājumus padarīt efektīvākus."

Volvo Trucks darbs ar automatizāciju papildus globālā redzējuma aspektam ir cieši saistīts arī ar autovadītāju, piemēram, Lūkasa Štrohmejera, ikdienas darba atvieglošanu. Lūkass Austrijas dienvidos vada cisternas automašīnas, un viņa darbs bieži ietver iekraušanu ierobežotā vidē rosīgajā Grācā. „Liela transportlīdzekļa vadīšana intensīvā satiksmē ir ļoti sarežģīta. Redzeslokā ir jāpatur gandrīz viss. Vēl simts acu būtu ļoti noderīgas."

Tā kā cilvēka neaizsargātība paliek nemainīga un satiksmes sarežģītība arvien pieaug, Volvo Trucks automatizācijas komanda pēdējā laikā vislielāko uzmanību ir pievērsusi drošības jautājumiem.  Noz‫īmīgie kravas automašīnu automatizācijas izmēģinājumu projekti raktuvēs, atkritumu apstrādes nozarē un cukurniedru plantācijās ir pierādījuši, ka automatizēta tehnoloģija ne tikai uzlabo drošību, bet ievērojami paaugstina produktivitāti, taču kravas automašīnu kolonnu izmantošana uz automaģistrālēm var samazināt degvielas patēriņu un CO2 emisijas līmeni.

Uzturot dialogu ar klientu un turpinot šādu attīstības iespēju izpēti, Volvo Trucks mērķis ir arī turpmāk pievērsties ar cilvēka vajadzībām saistītu problēmu risināšanai. Darbs ar transportlīdzekļu automatizāciju arī turpmāk sniegs ieguvumus klientiem, autovadītājiem un sabiedrībai kopumā.

Volvo Trucks filmas par automatizāciju būs skatāmas no 2018. gada 22. februāra.

SAITE uz filmu: Automation - the Big Change (Automatizācija - lielās pārmaiņas)

SAITE uz filmu: Automation - Driving into the Future (Automatizācija - nākotnes perspektīva)

22.02.2018

Gallery