Kravas automašīnas

Volvo Trucks: „sašķidrināta gāze ir labākā pieejamā klimatam draudzīgā alternatīva tirgū smago kravu reģionālajiem un tālajiem pārvadājumiem”

Nomainot dīzeļdegvielu ar sašķidrinātu dabasgāzi vai biogāzi, var ievērojami samazināt CO2 emisijas lielas kravnesības kravas automašīnām. Sašķidrināta dabasgāze (LNG) mūsdienās pārsvarā tiek izmantota industriālajā darbības jomā, taču tai ir lieliski priekšnosacījumi, lai būtu konkurētspējīga transportlīdzekļu degviela ar ievērojamiem ekoloģiskajiem ieguvumiem. Tā uzskata Volvo Trucks, kas šobrīd pastiprināti izstrādā ar gāzi darbinātas kravas automašīnas smago kravu reģionālajiem un tālajiem pārvadājumiem.
Lāšs Mortensons

Klimatu ietekmējošo smago komerciālo pārvadājumu emisiju samazināšana ir izaicinājums, kas iesaista politiķus un pārvadājumu pircējus, pārvadājumu uzņēmumus un transportlīdzekļu ražotājus. Maijā ES iepazīstināja ar regulu, kas pieprasa uzrādīt CO2 rādījumus lielas kravnesības transportlīdzekļiem, sākot ar 2019. gadu, ar mērķi samazināt CO2 emisijas.

„Daudzi no mūsu klientiem un arī viņu klienti jau pievērš lielu uzmanību tam, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Šī regula virzīs uz priekšu zemāku emisiju attīstīšanu, kur mēs redzam iespēju palielināt LNG tirgus daļu kā svarīgu risinājuma sastāvdaļu. Mūsu redzējums ir, ka ar laiku Volvo kravas automašīnām emisiju nebūs, lai gan šī mērķa sasniegšanai nepieciešams nevis tikai viens risinājums, bet gan vairāki paralēli risinājumi," stāsta Volvo Trucks Apkārtējās vides un jaunievedumu nodaļas direktors Lāšs Mortensons.

Dabasgāze, protams, ir fosilā degviela, bet tā rada par 20% mazāk CO2 emisijas nekā dīzeļdegviela. Aizstājot ar biogāzi, ietekmi uz klimatu var samazināt pat par 100%.

Izmantojot metānu šķidrā veidā (LNG - sašķidrināta dabasgāze), ir iespējams pārvadāt lielāku degvielas daudzumu, tādējādi nodrošinot nepieciešamo darbības diapazonu tālajiem pārvadājumiem. Gan dabasgāze, gan biogāze pārsvarā sastāv no metāna, kas ir spēcīga siltumnīcefekta gāze. Tāpēc ir īpaši svarīgi mazināt gāzes noplūdes risku pārvadājumu, degvielas uzpildes un transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

Lai gan līdz šīm biogāze tiek ražota ierobežotā daudzumā, dabasgāzes ilgtermiņa pieejamība ir lieliska, skatoties no globāla skatu punkta. Tas ir svarīgs nosacījums liela mēroga paplašināšanai, tāpat kā konkurētspējīga cena. Daudzās Eiropas valstīs dabasgāze maksā mazāk nekā dīzeļdegviela. LNG infrastruktūras paplašināšanas stratēģija ir arī iekļauta Eiropas Komisijas un dalībvalstu darbību paketēs, lai nodrošinātu Eiropas ilgtermiņa enerģijas avotu.

„Kā minēts, šis sašķidrināto gāzi padara par labāko plaši pieejamo klimatam draudzīgo alternatīvu tirgū smago kravu un tālajiem pārvadājumiem. Tagad ir nepieciešamas ar gāzi darbināmas kravas automašīnas, kas var konkurēt ar dīzeļdegvielu gan veiktspējas, gan degvielas patēriņa jomā, kā arī turpināta LNG infrastruktūras paplašināšana. Abos gadījumos ir sasniegts ievērojams progress," komentē Lāšs Mortensons.

Augstas izšķirtspējas attēli  šeit.

Gallery