Kravas automašīnas

Dzinēju otrā piedzimšana

Flēnas rūpnīcā nolietotie lielas kravnesības kravas automašīnu dzinēji iegūst jaunu elpu. Pēc atjaunošanas dzinēju kvalitāte ir pielīdzināma jauniem dzinējiem, turklāt atjaunošana ļauj samazināt videi nodarīto kaitējumu.
Flēnas rūpnīcā
Darbinieks Edvards Finstorps (Edward Finstorp) montē Volvo kravas automašīnas D13 dzinēja detaļas. Flēnā atrodas Volvo Group lielākā atjaunošanas rūpnīca, kas atjauno dzinējus arī Volvo CE, Volvo Buses, Volvo Penta un citiem.

Pie Volvo detaļu rūpnīcas zemajām ēkām Flēnā (Zviedrijā) zem ziliem plastmasas pārsegiem savu kārtu nonākšanai rūpnīcas siltumā gaida dzinēju rindas. Šeit nonāk visi dzinēji, ko atpakaļ nosūta Volvo Trucks izplatītāji Eiropā un Āzijā. Dzinēji ir viena no 40 dažādām detaļām, kuru nomaiņu Volvo Trucks piedāvā saviem klientiem, un to atjaunošanai nepieciešams visilgākais laiks.

„No brīža, kad dzinējs nonāk rūpnīcā, līdz brīdim, kad tas tiek testēts un nokrāsots, paiet aptuveni 57 stundas,” skaidro Lāšs Fernskogs (Lars Färnskog), Flēnas rūpnīcas vadītājs. 

Atjaunošanas process sākas ar izjaukšanu. Dzinējs tiek izjaukts pilnībā; detaļas, kuras vairs nav iespējams atjaunot, tiek nodotas otrreizējai pārstrādei, bet atjaunojamās detaļas tiek nosūtītas uz tīrīšanu un strūklapstrādi. Kad mitrums, eļļas paliekas un krāsa ir notīrīta, detaļas nonāk apstrādes nodaļā.

Šeit vairāku detaļu, piemēram, cilindru galvu, kloķvārpstu un dzinēja bloku, virsmas tiek ļoti precīzi un uzmanīgi slīpētas un pulētas. 

„Visi dzinēji šeit ir nonākuši kāda trūkuma dēļ. Taču, tā kā mēs nezinām, kā katrs dzinējs ir lietots, ir svarīgi raudzīties, lai dzinējā nebūtu nelīdzenu virsmu,” saka Jērgens Kārlsons (Jörgen Karlsson), cilindru galvu atjaunošanas speciālists. 

Tāpat kā daudziem viņa kolēģiem, arī Jērgenam ir plašas zināšanas par dzinējiem. Atjaunošanas darbam vajadzīgas izcilas iemaņas. Flēnas rūpnīcā tiek atjaunoti 150–200 dažādi Volvo Trucks kravas automašīnu dzinēju veidi.

„Lielākā daļa šeit nonākušo dzinēju ir aptuveni astoņus vai deviņus gadus veci. Tomēr dažkārt mēs saņemam pat 70. gadu dzinējus! Arī par tādiem dzinējiem cenšamies rūpēties pēc iespējas labāk,” piebilst Jērgens Kārlsons.

Apstrādes laikā rūpnīcā ikviens dzinēja komponents tiek pārbaudīts vairākos posmos. Testēšanas posmā dzinējam tiek veiktas tās pašas pārbaudes, kādas veic pilnīgi jauniem modeļiem. 

„Uz atjaunotiem dzinējiem attiecas tie paši garantijas noteikumi, kas ir spēkā oriģinālajām Volvo detaļām, tāpat tie neatpaliek kvalitātes, izturības un veiktspējas ziņā,” stāsta Lāšs Fērnskogs.

Visas detaļas tiek ne tikai atjaunotas vai aizstātas ar jaunām, tiek veikti arī katra modeļa jaunākajām specifikācijām vajadzīgie uzlabojumi. Tas nozīmē, ka Flēnas rūpnīcā atjaunotie dzinēji ir līdzvērtīgi jauniem dzinējiem. 

„Mēs nodrošinām, lai viss, sākot no degvielas padeves līdz programmatūrai, tiek optimizēts. Klienti, kas iegādājas atjaunotu dzinēju, iegūst labāku produktu par daudz zemāku cenu un vienlaikus pasargā vidi,” stāsta Lāšs Fērnskogs.

Salīdzinot ar jaunas kravas automašīnas dzinēju, atjaunota dzinēja energopatēriņš ir par 85 procentiem zemāks. Tāpat arī atjaunošanai patērētā izejmateriāla daudzums ir par 80 procentiem mazāks. Lāšs Fērnskogs ir pārliecināts, ka lielā mēroga ieguvumi vides jomā palielinās pieprasījumu pēc apmaiņas detaļām.

„Mēs zinām, ka dabas resursi pasaulē ir ierobežoti un izejmateriālu cenas pieaug. Vienlaikus mūsu klienti aizvien biežāk pieprasa, lai mūsu produkti būtu ilgtspējīgi un izmantojami atkārtoti,” viņš saka. 

Lai galvenās detaļas, piemēram, pārvadus un dzinējus, būtu iespējams atjaunot, ir svarīgi par to parūpēties jau to izstrādes laikā. Tāpēc Flēnas rūpnīcas speciālisti iesaistās produktu izstrādē un sniedz savu ieguldījumu jau agrīnā projektu posmā. 

„Produktu kalpošanas laika paildzināšana uzņēmumam, mūsu klientiem un videi ir neatsverams ieguvums,” stāsta Lāšs Fernskogs.

 

Izstrādājumu kalpošanas laika paildzināšana uzņēmumam, mūsu klientiem un videi ir neatsverams ieguvums.

Flēnas rūpnīca

40 – Volvo Trucks piedāvāto Volvo apmaiņas detaļu skaits – no filtriem un sūkņiem līdz pārnesumkārbām un dzinējiem.

85% – kravas automašīnas dzinēja atjaunošanai nepieciešamā energopatēriņa samazinājums, salīdzinot ar jauna dzinēja izgatavošanu. 

80% – kravas automašīnas dzinēja atjaunošanai nepieciešamā izejmateriālu daudzuma samazinājums, salīdzinot ar jauna dzinēja izgatavošanu. 

90% – veca kravas automašīnas dzinēja pārstrādes līmenis. 

57 – vidējais stundu skaits kravas automašīnas dzinēja atjaunošanai. 

150–200 – dažādu atjaunoto Volvo Trucks dzinēju veidu skaits. 

210 – darbinieku skaits.

27 000 m2 – kopējā rūpnīcas platība.