Kravas automašīnas

Vienkāršota efektīva degvielas patēriņa risinājuma izvēle

Eiropas Savienības jaunie tiesību akti par degvielas patēriņu un CO2 izmešiem stāsies spēkā 2019. gadā. Tie sekmēs pārredzamību un kontrolējamību, un ar laiku – efektīvākus degvielas patēriņa pārvadājumu risinājumus.
Lāšs Mortensons,
Volvo Trucks Apkārtējās vides un jaunievedumu nodaļas direktors Lāšs Mortensons uzskata, ka jaunie ES tiesību akti iet roku rokā ar Volvo Trucks rūpēm par klimatu.

Ko paredz jaunie ES tiesību akti?
„No 2019. gada Eiropā tirgotajām lielas kravnesības kravas automašīnām būs jānorāda degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums. Paredzamais degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums tiks aprēķināts, izmantojot simulācijas, kurās tiks ņemti vērā atsevišķie visu saistīto komponentu mērījumi.”

Kāpēc šādi tiesību akti ir nepieciešami?
„Lielas kravnesības kravas automašīnas rada aptuveni piecus procentus no kopējā CO2 izmešu daudzuma Eiropā. Lai ES varētu sasniegt savu klimata mērķi – līdz 2030. gadam samazināt transportlīdzekļu radītā siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu par 30 procentiem (salīdzinājumā ar 2005. gada līmeni) –, šis rādītājs ir jāsamazina.”

Kāpēc ir nepieciešama aprēķināšana, ja tā vietā varētu izmantot vienotu nozares standartu, piemēram, Euro 6?
„Lielas kravnesības kravas automašīnu konstrukcija parasti tiek pielāgota konkrētām klientu prasībām, un tām ir pieejams plašs un daudzveidīgs konfigurāciju klāsts. Visi šie faktori ietekmē degvielas patēriņu, tāpēc katra transportlīdzekļa rādītājus nav iespējams izmērīt. Taču ar simulāciju un mērījumiem ir iespējams aprēķināt noteiktu CO2 izmešu un degvielas patēriņa daudzumu katrai kravas automašīnas konfigurācijai atsevišķi. Tā kā visi dati tiks aprēķināti un norādīti, izmantojot apstiprinātu procesu, tiks nodrošināta konsekvence.”

Kopumā deklarētās vērtības atvieglos lēmuma pieņemšanu kravas automašīnu īpašniekiem, savam uzņēmumam izvēloties risinājumus ar efektīvu degvielas patēriņu.

Kā šie tiesību akti ietekmēs kravas automašīnu īpašniekus?
„Deklarētās vērtības sekmēs labāku pārskatāmību, tādējādi būs vieglāk salīdzināt atsevišķus kravas automašīnu ražotāju piedāvājumus. Transportlīdzekļu īpašniekiem tas ļaus gūt labāku ieskatu par to, kā degvielas patēriņa un oglekļa izmešu daudzumu ietekmē dažādi faktori, piemēram, aerodinamika un rites pretestība. Pieaugs klimatam pievērstā uzmanība. Kopumā deklarētās vērtības atvieglos lēmuma pieņemšanu kravas automašīnu īpašniekiem, savam uzņēmumam izvēloties risinājumus ar efektīvu degvielas patēriņu.”

Cik uzticamas būs šīs deklarētās vērtības?
„CO2 izmešu un degvielas patēriņa aprēķinam tiek izmantota standartizēta datorsimulācija un vidējie autovadīšanas apstākļi Eiropā. Taču aprēķinos netiek ņemts vērā autovadītāja prasmju līmenis, individuālie braukšanas apstākļi un tehnoloģisko jaunievedumu ietekme, piemēram, atsevišķu ražotāju risinājumi degvielas efektivitātes uzlabošanai. Tāpēc šie dati galvenokārt jāizmanto kā atsauce, salīdzinot nosacītas atšķirības starp transportlīdzekļiem; Volvo Trucks arī turpmāk palīdzēs saviem klientiem izvēlēties vispiemērotāko risinājumu.”               

Kāda ir Volvo Trucks nostāja saistībā ar jaunajiem tiesību aktiem?
„Mēs atzinīgi vērtējam jaunos tiesību aktus! Galu galā tie pilnībā atbilst mūsu rīcībai vides jomā un mūsu klimata mērķiem. Mēs esam pārliecināti, ka ir ļoti noderīgi, ja mēs kravas automašīnu pircējiem varam sniegt tādu informāciju par degvielas patēriņu, kuras pamatā ir vienotas mērījumu metodes. Tādējādi mūsu klientiem būs vieglāk izvēlēties transportlīdzekli ar efektīvu degvielas patēriņu un zemāku CO2 izmešu līmeni.”

Fakti

Eiropas Komisijas stratēģiju oglekļa dioksīda izmešu samazināšanai veido trīs posmi.

Deklarācija: pirmais posms spēkā stājas 2019. gada 1. janvārī, kad visiem kravas automašīnu ražotājiem ir jādeklarē jaunizgatavoto kravas automašīnu CO2 izmešu līmeņi un degvielas patēriņš.

Uzraudzība un ziņošana: otrajā ierosinātajā posmā paredzēts, ka kravas automašīnu ražotājiem savas norādītās vērtības būs jāiesniedz ES, kas savukārt publicēs pārskatus. Ja tas tiks apstiprināts, šis posms stāsies spēkā 2020. gada 28. februārī.

Robežvērtības: trešais paredzētais posms ir CO2 robežvērtību ieviešana. Paredzams, ka robežvērtību noteikumu galīgais projekts būs pabeigts līdz 2019. gada septembrim.