Kravas automašīnas

Londona par lielāku drošību pilsētā

Londonā par galveno prioritāti ir izraudzīta ceļu satiksmes negadījumu izskaušana. Viens no priekšlikumu projektiem paredz, ka, sākot ar 2020. gadu, visiem smagkravas transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 12 tonnas, darbībai pilsētā būs jāsaņem drošības atļauja. Šim piemēram varētu sekot arī citas pilsētas.
Piccadilly Circus, Londonas centrs.
Londonas šaurajās ielās vienuviet drūzmējas piegādes furgoni, kravas automašīnas, pilsētas ikoniskie melnie taksometri, sarkanie divstāvu autobusi, gājēji un arvien pieaugošais riteņbraucēju pulks.

Londonas šaurajās ielās katru rītu vienuviet drūzmējas piegādes furgoni, kravas automašīnas, pilsētas ikoniskie melnie taksometri, sarkanie divstāvu autobusi, gājēji un arvien pieaugošais velosipēdistu pulks.

Ja ierobežotā ceļa platībā par vietu sacenšas tik daudz cilvēku un transportlīdzekļu, sadursmes risks ir augsts. Īpaši riskanta ir kravas automašīnu, velosipēdistu un gājēju kombinācija.

Pēdējo trīs gadu laikā Londonā smagkravu transportlīdzekļi ir bijuši saistīti ar 20 procentiem gājēju nāves gadījumu un vairāk nekā 70 procentiem velosipēdistu nāves gadījumu. Turklāt šāda statistika ir radusies, kravas automašīnām pilsētā nobraucot tikai četrus procentus no kopējā ceļa garuma (saskaņā ar pilsētas transporta pārvaldes Transport for London statistikas datiem).

 

Lai gan rādītāji ir augsti, Londonas statistikas dati nav gluži unikāli. Volvo Trucks Satiksmes negadījumu pētniecības grupas veiktais pētījums liecina, ka 2014. gadā satiksmes negadījumos Eiropas Savienībā, kuros bija iesaistīti smagkravas transportlīdzekļi, 1230 jeb 32 procenti nāves gadījumu bija neaizsargātāko satiksmes dalībnieku vidū. Un, lai gan kopumā satiksmes drošība ir uzlabojusies, samazināt neaizsargātāko satiksmes dalībnieku negadījumu līmeni ir bijis sarežģīts uzdevums. 

Lai Londonas satiksmi padarītu drošāku, Londonas transporta pārvalde satiksmes bīstamības ierobežošanu ir noteikusi kā galveno prioritāti lēmumu pieņemšanā, tāpat, meklējot risinājumus, pārvalde sadarbojas ar neaizsargāto satiksmes dalībnieku grupām un transportlīdzekļu ražotājiem, tostarp Volvo Trucks. 

Kādi varētu būt iespējamie risinājumi? Viens no svarīgākajiem plāniem, kas patlaban tiek gatavots, paredz pasaulē pirmā tiešās redzamības standarta (TRS) (Direct Vision Standard (DVS)) ieviešanu smagkravu transportlīdzekļiem. 

„Ir pierādījies, ka tieša redzamība kabīnē ievērojami samazina gājējiem un velosipēdistiem radīto risku, jo sadursmēs viens no galvenajiem faktoriem ir aklās zonas,” stāsta Vils Normens (Will Norman), Londonas Transporta pārvaldes Gājēju un velosipēdistu komisijas vadītājs.

Saskaņā ar priekšlikumu, sākot ar 2020. gadu, visiem smagkravas transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 12 tonnas, darbībai Londonā būs nepieciešama drošības atļauja.

„Projekts vēl tiek apspriests,” skaidro Vils Normens. „Taču tas paredz, ka atļauja iebraukšanai Londonā tiktu izsniegta tiem smagkravas transportlīdzekļiem, kas atbilst minimālajām tiešās redzamības prasībām vai kuriem ir līdzvērtīgs aprīkojums neaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem radītā riska samazināšanai. The final proposal is set to include specifications such as sensors and visual warnings.”

„Mūsu darba mērķis ir mūsu ielas padarīt drošākas, taču arī pārvadājumu uzņēmumiem ir jāuzlabo savu transportlīdzekļu drošums,” saka Vils Normens.

 

Volvo Trucks cieši seko notikumu attīstībai Londonā.
„Mēs augstu vērtējam visu pušu centienus uzlabot satiksmes drošību Londonā un pasargāt neaizsargātos satiksmes dalībniekus,” saka Volvo Trucks Produktu plānošanas drošības nodaļas vadītājs Klāss Avedāls.

Mūsu darba mērķis ir mūsu ielas padarīt drošākas, taču arī pārvadājumu uzņēmumiem ir jāuzlabo savu transportlīdzekļu drošums.

Viņš paredz, ka Londonā un citās pilsētās, kuras ir iecerējušas uzlabot drošību, arvien biežāk būs redzamas kravas automašīnas, kas ir īpaši pielāgotas maksimālas redzamības sasniegšanai. Tas var ietvert īpašu aprīkojumu, piemēram, papildu logus un kameras, zemākas šasijas un noteiktu transportlīdzekļu veidu izmantošanu, piemēram, Volvo FE ar zemās grīdas kabīni, kurai ir īpaši zema šasija, kā arī palielināti logi, kas aizņem lielu kabīnes durvju daļu. Papildu logi autovadītājam būtiski uzlabo tiešo redzamību blakus kabīnei. 

„Tas ir vispiemērotākais transportlīdzekļa risinājums tiešās redzamības optimizēšanai, jo autovadītājs atrodas gandrīz gājēju un velosipēdistu redzesloka līmenī,” stāsta Klāss Avedāls. 

Papildus tiešās redzamības standarta (TRS) izstrādei Londonas transporta pārvalde īsteno arī neskaitāmus citus pasākumus satiksmes drošības uzlabošanai, tostarp tiek samazināts ātruma ierobežojums, ātruma samazināšanai tiek arī pārveidotas ielas, pastiprināta noteikumu ievērošanas kontrole, kā arī tiek rekonstruēti pilsētas bīstamākie krustojumi.

„Lai veicinātu kravas automašīnu un neaizsargātu satiksmes dalībnieku mijiedarbības drošību, vērā jāņem daudz faktoru – sākot no transportlīdzekļa konstrukcijas līdz maršrutu plānošanai, uzmanībai satiksmē un ielu plānojumam,” saka Klāss Avedāls.

Arī Volvo Trucks ir daudzpusīga pieeja drošībai. Tā ietver drošības izpēti, drošības tehnoloģiju izstrādi, tostarp joslas saglabāšanas sistēmu un uzlaboto avārijas bremzēšanu, drošāku transportlīdzekļu konstruēšanu un autovadītāju apmācību. Nozīmīgu vietu šajā darbā ieņem arī kampaņas par uzmanību satiksmē, piemēram, „Apstājies, paskaties, pamāj” un iniciatīva „Redzi un esi redzams”. 

 

Tagad drošība pilsētā daudzviet ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem jautājumiem politikas dienas kārtībā, tāpēc visā pasaulē ir paredzamas lielas pārmaiņas.

Londonas transporta pārvalde līdz 2041. gadam ir iecerējusi pilsētā pilnīgi izskaust nopietnus vai letālus satiksmes negadījumus, kā arī panākt, ka 80 procentos gadījumu Londonas iedzīvotāji pārvietojas kājām, ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu.

„Drīzumā pilsētās visā pasaulē ir gaidāmas daudzas pārmaiņas,” saka Klāss Avedāls. „Līdzīgi Londonai arī Volvo Trucks mērķis ir izskaust negadījumus. Līdz šim drošība uz ceļa pilsētās, salīdzinot ar citām jomam, nav guvusi lielu vērību. Taču tagad daudzviet drošība pilsētā ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem jautājumiem politikas dienas kārtībā, tāpēc visā pasaulē ir paredzamas lielas pārmaiņas.”
Londona rāda piemēru.

Londonas mērķi līdz 2041. gadam

  • Nopietnu un letālu satiksmes negadījumu izskaušana pilsētas ielās.
  • Atbilstīgi Londonas Transporta pārvaldes iecerei jāpanāk, ka 80 procentos gadījumu Londonas iedzīvotāji pārvietojas kājām, izmanto velosipēdu vai sabiedrisko transportu.

 

Volvo Trucks 2017. gada drošības pārskats

Volvo Trucks Satiksmes negadījumu pētniecības grupa kopš 1969. gada ir pētījusi un analizējusi vairāk nekā 1700 satiksmes negadījumu, kuros bijušas iesaistītas kravas automašīnas. Darba mērķis ir sekmēt izpratni par satiksmes drošību un izstrādāt ieteikumus prioritāšu noteikšanai attiecībā uz līdzekļiem, kas veicina drošību uz ceļa.

2014. gadā ES kopējais bojāgājušo skaits satiksmes negadījumos, kuros bija iesaistīti smagkravu transportlīdzekļi, sasniedza 3863.

13%
499 bojā gājušo
Negadījumi, kuros dzīvību zaudēja smagkravas transportlīdzekļos esošie cilvēki.

49%
1898 bojā gājušo
Negadījumi, kuros dzīvību zaudēja vieglajās automašīnās esošie cilvēki.

32%
1230 bojā gājušo
Negadījumi, kuros dzīvību zaudēja neaizsargātie ceļa satiksmes dalībnieki.

6%
236 citi ar smagkravas transportlīdzekļiem saistīti bojā gājušie.
1230 negadījumos, kuros bojā gāja neaizsargātie satiksmes dalībnieki (2014. gadā ES), 53% bija gājēji,
22% – velosipēdisti un 25% gadījumu bija iesaistīti mopēdu vai motociklu vadītāji.

Negadījumi, kuros 2014. gadā ES dzīvību zaudēja vai smagas traumas guva neaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki.

20%
gadījumu smagkravas transportlīdzeklis veica pagriezienu.

30%
negadījumu notika, šķērsojot ielu.

Apsverami faktori

Volvo Trucks Produktu plānošanas drošības nodaļas vadītājs Klāss Avedāls ir norādījis trīs svarīgus faktorus, kas būtu jāapsver kravas automašīnu īpašniekiem, lai uzlabotu redzamību un drošību pilsētā. 

Plānojiet maršrutu
„Plānojiet drošas iebraukšanas un izbraukšanas vietas rosīgās darba teritorijās, tāpat jāplāno transportlīdzekļa maršruts pilsētā tā, lai izvairītos no pārāk intensīvas satiksmes vai šauriem ceļiem, kā arī jāparedz mijiedarbība ar neaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem. Plānošanai var būt izšķiroša nozīme.”

Pareizā transportlīdzekļa izvēle
„Daudzi klienti vēlas pēc iespējas vispusīgāku kravas automašīnu. Tas var sekmēt augstākas šasijas izvēli pat tad, ja uzdevumi galvenokārt tiek īstenoti pilsētā. Taču, ja šasija ir zema, arī autovadītājs atrodas zemāk un labāk var pārredzēt situāciju ap savu kravas automašīnu.”

Kamera un zemāks durvju logs paplašina redzes lauku
„Transportlīdzekļa priekšējo un sānu daļas var pārredzēt, izmantojot tikai logus un spoguļus. Taču stūra kamera un zemāks logs blakussēdētāja durvīs paplašina autovadītāja redzes lauku, un tas var novērst sadursmi brīžos, kad kravas automašīna veic pagriezienu.”