Kravas automašīnas

Radīts drošībai

Jaunā, pilnveidotā Volvo dinamiskās stūrēšanas sistēma vēl vairāk uzlabos autovadītāju drošību un padarīs braukšanu ērtāku, vienlaikus sniedzot lielāku kontroli, labāku stabilitāti un mazinot darba traumu gūšanas risku. Iepazīstinām ar Volvo dinamisko stūrēšanu 2.0.
VDS attēls
Volvo dinamiskā stūrēšana ir veidota nevainojamai precizitātei un mazāk saspringtai stūrēšanai.

Volvo dinamiskā stūrēšana

Volvo dinamiskā stūrēšana ir veidota nevainojamai precizitātei un mazāk saspringtai stūrēšanai. Volvo dinamiskās stūrēšanas sistēmā apvienots tradicionālais hidrauliskais stūres pastiprinātājs un elektromotors, kas ir piestiprināts pie stūres mehānisma.

Kamera
Kamera uzrauga ceļa joslu apzīmējumus aptuveni 5–50 metrus priekšā transportlīdzeklim. Ja ir aktivizēta joslas saglabāšanas palīgsistēma un kravas automašīna pievirzās pārāk tuvu ceļu apzīmējumiem, sistēma iestūrē kravas automašīnu atpakaļ joslā.

Vadības bloks
Lai varētu nosūtīt pieprasījumus Volvo dinamiskās stūrēšanas sistēmai, tiek apstrādāti dati par kravas automašīnas kustību, piemēram, ātrumu un novietojumu starp ceļa apzīmējumiem.

Personīgo iestatījumu pārvaldība
Izmantojot stūres rata un Infotainment sistēmas vadīklas, autovadītājs var pielāgot transportlīdzekļa stūrēšanas sistēmas darbību.

Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma un samešanas sensors
Samešanas sensors uzrauga kravas automašīnas sagriešanos ap vertikālo asi un nosaka, vai tā nav sākusi izslīdēt. Volvo dinamiskās stūrēšanas sistēma apkopo šo informāciju, lai spētu stūrēt kravas automašīnu vajadzīgajā virzienā. Vienlaikus arī nostrādā elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC), kas samazina transportlīdzekļa pārvietošanās ātrumu.

Ārējie sensori
Volvo dinamiskās stūrēšanas sistēma izmanto datus, kas iegūti no dažādiem sensoriem, kuri izvietoti pa visu kravas automašīnu.

Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Volvo dinamiskā stūrēšana ar joslas saglabāšanas palīgsistēmu ir izstrādāta, lai kravas automašīnas nenovirzītos no braukšanas joslas. Sistēma uzmanīgi izmaina stūrēšanas virzienu vai nosūta impulsu uz stūres ratu, lai brīdinātu autovadītāju, ka kravas automašīna ir pārbraukusi pāri ceļa apzīmējumam. 

Nogurums un neuzmanība var izraisīt kravas automašīnas novirzīšanos nepareizajā joslā, kas var radīt apgāšanos vai smagas transportlīdzekļu sadursmes.

Jaunā Volvo dinamiskā stūrēšanā ar joslas saglabāšanas palīgsistēmu ir aprīkota ar koriģējošās stūrēšanas funkciju. Ja kravas automašīna virzās ārpus savas braukšanas joslas, sistēma palīdz autovadītājam, uzmanīgi izmainot stūrēšanas virzienu, lai transportlīdzeklis atgrieztos pareizajā joslā. Sistēmas iejaukšanās ir minimāla, un autovadītājs var viegli to atcelt, ja jāapbrauc kāds šķērslis vai veicams kāds cits manevrs. Kad sistēma koriģē stūrēšanu, mērierīču panelī parādās ikona. 

Kad kravas automašīna sasniedz ātrumu 55 km/h un joslas saglabāšanas palīgsistēma spēj noteikt un uzraudzīt kravas automašīnas pozīciju uz ceļa, sistēma tiek aktivizēta un mērierīču panelī parādās balta ikona. 

Ja šādā situācijā kravas automašīna sāk virzīties ārpus savas braukšanas joslas, sistēma palīdz autovadītājam, uzmanīgi izmainot stūrēšanas virzienu, lai transportlīdzeklis atgrieztos pareizajā joslā. Kad sistēma koriģē stūrēšanu, mērierīču panelī parādās zaļa ikona.

„Mēs domājam, ka šī sistēma spēj glābt dzīvības. Novirzīšanās no joslas var notikt acumirklī.”

Karls Jūhans Almkvists, Volvo Trucks satiksmes un produktu drošības direktors, šo tehnoloģiju uzskata par nozīmīgu jauninājumu. 

„Mēs domājam, ka šī sistēma spēj glābt dzīvības. Novirzīšanās no joslas var notikt acumirklī. Kravas automašīna var iebraukt citā vai pretējā joslā sekundes laikā. Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir veidota tā, lai darbotos intuitīvi un netraucētu autovadītājam, vienlaikus pildot ļoti svarīgu funkciju.”

Volvo Trucks kopš 2007. gada piedāvā saviem klientiem joslas saglabāšanas sistēmu, kas uzrauga kravas automašīnas pozīciju uz ceļa un nosūta brīdinājumu, tiklīdz kravas automašīna pievirzās pārāk tuvu savas braukšanas joslas malai. Ieviešot joslas saglabāšanas palīgsistēmu, trauksmes signāls par novirzīšanos no joslas ir aizstāts ar neuzkrītošu stūres rata vibrēšanu un ikonu mērierīču panelī, kas brīdina autovadītāju, tiklīdz kravas automašīna pārāk pietuvojas savas braukšanas joslas malai.

Stabilizācijas palīgsistēma
Volvo dinamiskā stūrēšana ar stabilizācijas palīgsistēmu mazina izslīdēšanas risku uz slideniem ceļiem un var palīdzēt novērst dzīvībai bīstamus negadījumus.

Kontroles zaudēšana uz slidena ceļa ir situācija, no kuras vēlas izvairīties ikviens autovadītājs. Kad kravas automašīna izslīd, ir svarīgi ātri un uzmanīgi stūrēt transportlīdzekli pareizajā virzienā, lai atgūtu kontroli. Taču pat vislabāko autovadītāju var pārsteigt sarežģīti ceļa apstākļi. Ceļš var būt apledojis, slapjš, klāts ar slapjām lapām vai smiltīm, vai saķere var būt slikta citu iemeslu dēļ. 

Volvo dinamiskā stūrēšana ar stabilizācijas palīgsistēmu palīdz autovadītājam saglabāt kontroli, novadot stūrēšanas griezes momentu vajadzīgajā virzienā, tiklīdz kravas automašīna sāk izslīdēt. Šī funkcija arī palīdz ātrāk nostrādāt elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmai.

Tiklīdz sistēma nosaka, ka kravas automašīna ir sākusi izslīdēt, nekavējoties nostrādā stabilizācijas palīgsistēma, stūrējot kravas automašīnu vajadzīgajā virzienā, gluži kā to šādā situācijā darītu profesionāls autovadītājs. Šī sistēma ir īpaši noderīga, braucot augšup pa ceļu ar sliktu saķeri vai izbraucot līkumus.

„Izslīdēšana nav kas tāds, ko vēlas piedzīvot kravas automašīnu vadītāji. Šī sistēma reaģē zibenīgi un stūrē transportlīdzekli vajadzīgajā virzienā.”

Volvo Trucks Volvo dinamiskās stūrēšanas sistēmas projektu vadītājs Gustavs Neanders uzskata, ka stabilizācijas palīgsistēma nodrošina būtisku palīdzību, braucot pa slideniem ceļiem. 

„Izslīdēšana nav kas tāds, ko vēlas piedzīvot kravas automašīnu vadītāji. Es nesen braucu ar kravas automašīnu no Zviedrijas ziemeļiem uz Volvo Trucks galveno mītni Gēteborgā, un man nācās piedzīvot gan sniegu, gan ledu, gan lietu. Mēs pa ceļam redzējām vairākas kravas automašīnas, kas bija noslīdējušas no ceļa. Šī sistēma reaģē zibenīgi un stūrē transportlīdzekli vajadzīgajā virzienā, lai novērstu šādus izslīdēšanas negadījumus. Tā ievērojami atvieglo braukšanu pa apsnigušiem, slapjiem vai smilšainiem ceļiem,” saka Gustavs Neanders.

Personīgie iestatījumi
Ja Volvo kravas automašīnai ir uzstādīta Volvo dinamiskā stūrēšana, izmantojot jauno personīgo iestatījumu funkciju, autovadītāji var pilnībā pielāgot stūrēšanas sistēmu. Sistēma ļauj autovadītājiem izvēlēties iepriekš ieprogrammētus iestatījumus vai pielāgot stūrēšanas sistēmu, izmantojot četras maināmas vērtības (Straight, Cornering, Damping un Return), un iegūt katram autovadītājam piemērotāko atbildes reakciju.

Noklusējums
Līdzsvarota sistēmas darbība. Volvo Trucks noklusējuma iestatījuma pamatā ir kravas automašīnu vadītāju iecienītākie Volvo dinamiskās stūrēšanas iestatījumi.

Viegla
Viegla stūrēšana ar jutīgu atbildes reakciju.

Jutīga
Stingrāka stūrēšana, kas rada sportiskas braukšanas sajūtu. 

Stabila
Stingra stūrēšana ar labu atbildes reakciju. 

Pielāgota
Volvo dinamiskās stūrēšanas CUSTOM iestatījumu izvēlnē autovadītāji var precīzi noregulēt stūrēšanas sistēmu. Regulējot iestatījumu STRAIGHT, stūrēšanu var padarīt vieglāku vai stingrāku. Regulējot iestatījumu CORNERING, var padarīt stūrēšanu vieglāku vai stingrāku pagriezienos un līkumos. Iestatījums DAMPING regulē stūrēšanas laidenumu. Iestatījums RETURN regulē stūres rata atgriešanās ātrumu sākuma pozīcijā, braucot lēnām. 

Kalibrējot taisnvirziena leņķa papildu iestatījumu, var atvieglot taisnvirziena braukšanu. Tas ir noderīgi, ja spēcīgā vējā jābrauc pa garu, taisnu ceļu vai jābrauc pa slīpiem ceļiem.