Kravas automašīnas

Produktivitātes palielināšana, apmācot autovadītājus

Volvo Trucks autovadītāju apmācība sniedz iespēju apgūt dažādu speciālistu pieredzi un praktiskas iemaņas, kas palīdz maksimāli palielināt transportlīdzekļa produktivitāti.
Attēls
Konkurences virzītā pārvadājumu nozarē prasmīgs autovadītājs var sekmēt būtiskas izmaiņas produktivitātē, degvielas patēriņa apjomā un drošībā.

Konkurences virzītā pārvadājumu nozarē prasmīgs autovadītājs var nozīmēt būtisku atšķirību. Tāpēc Volvo Trucks piedāvā plašu kursu klāstu autovadītāja darba pilnveidošanai.
Kursus ir izstrādājusi Volvo Trucks kompetences pilnveidošanas komanda, un tos vada pieredzējuši speciālisti, kas palīdz autovadītājiem optimāli izmantot transportlīdzekļa iespējas.

„Autovadītāja rokās Volvo kravas automašīna ir spēcīgs instruments. Lai to varētu efektīvi vadīt, ir nepieciešama laba izpratne par attiecīgo transportlīdzekli, kā arī prasme pilnvērtīgi izmantot tā tehniskās iespējas,” stāsta Emanuēls Piga (Emanuele Piga), Volvo Trucks Autovadītāju apmācības un atbalsta pakalpojumu nodaļas direktors.

Apmācību sniegtie ieguvumi ietver lielāku ienesīgumu, samazinātu degvielas patēriņu, uzlabotus darba apstākļus autovadītājiem un mazāku transportlīdzekļu nolietojumu.

Autovadītāju apmācība palīdz arī piesaistīt un saglabāt talantīgus speciālistus: „Nozarē trūkst labu autovadītāju. Apmācības, kas pilnveido autovadītāja kompetenci, ir būtisks faktors laba profesijas tēla veidošanai un sekmē autovadītāja palikšanu darbā,” saka Mīkaels Berjesons (Michael Börjesson), Volvo Trucks Degvielas pakalpojumu nodaļas vadītājs.

2018. gadā Volvo Trucks kursu programma tiks vēl vairāk pielāgota individuālajām uzņēmumu un autovadītāju vajadzībām. 

Pārvadājumu uzņēmējdarbība un likumi
Noteikumi, kas nosaka autovadītāja darba apstākļus, kļūst arvien sarežģītāki. Šo mācību mērķis ir precizēt un skaidrot autovadītāja lomu un noteikumus par autovadīšanu un atpūtas laikiem. Kā arī nodrošināt, ka kursa apguvēji pārzina šos noteikumus, lai varētu sasniegt maksimālo produktivitāti un samazināt nogurušu autovadītāju radīto risku.

Efektīva autovadīšana
Centienos panākt efektīvu degvielas patēriņu autovadītājs ir nozīmīgs faktors, jo dažādiem autovadītājiem degvielas patēriņš var atšķirties pat 30% apmērā. Mācību kursa dalībnieki uzzina, kā panākt maksimālu guvumu no kravas automašīnas funkcijām degvielas patēriņa efektivitātes uzlabošanai, kā arī to, kā optimāli izmantot braucoša transportlīdzekļa inerci. Efektīva autovadīšana ne tikai samazina izmaksas, bet ir labvēlīga arī apkārtējai videi un samazina autovadītāja spriedzi.

Droši pārvadājumi
Nostiprināšanas veidi dažādu svaru un izmēru kravai ir atšķirīgi. Kravas nostiprināšanai likumos ir noteiktas stingras prasības, lai novērstu nekontrolētu preču kustību un samazinātu drošības apdraudējumus, negadījumu risku un ierobežotu bojājumu nodarīšanu kravai un transportlīdzeklim. Šajā kursā autovadītāji var arī uzzināt, kā samazināt kravas nozagšanas risku, kas kļūst arvien izplatītāks noziegums.

Veselība un pirmā medicīniskā palīdzība
Daudzveidīgu zināšanu apkopojums un praktiski vingrinājumi sniedz autovadītājiem iespēju uzlabot savu fizisko formu, kā arī atpūtas un ēšanas paradumus. Kurss sniedz ieskatu ergonomikas principos, un dalībnieki apgūst fiziskus vingrinājumus, kurus iespējams izpildīt pie stūres, lai izvairītos no savainojumiem darbā. Kursa nodarbībās tiek arī pārrunāts rīcības plāns avārijas gadījumā, kā arī apgūtas pirmās palīdzības sniegšanas un sirds masāžas (kardiopulmonālās reanimācijas (CPR)) iemaņas.

Droša autovadīšana
Droša autovadīšana samazina ievainojumu gūšanas risku un izmaksas, taču palielina darbspējas laiku. Tā var arī kļūt par uzņēmuma problēmu risinājumu vai klupšanas akmeni. Galu galā, redzēt savu transportlīdzekļu attēlus ziņās pēc kādas avārijas nav neviena uzņēmuma interesēs. Pēc kursa pabeigšanas autovadītāji savos maršrutos dosies, guvuši labāku izpratni par iespējamiem apdraudējumiem un to samazināšanas līdzekļiem. Tāpat tiek izkoptas zināšanas par kravas automašīnas drošības funkcijām.

Transporta pakalpojumi būvniecībā
Ko var darīt transportlīdzekļa vadītājs, lai būvlaukumā izvairītos no iestigšanas dubļos? Vai novērst apgāšanos, braucot pa sarežģītu reljefu? Šis unikālais kurss piedāvā risinājumus ikdienas grūtībām tiem, kas vada transportlīdzekli būvdarbu laukumos, kuros bieži ir nelīdzens un bīstams reljefs; kursā arī iespējams iemācīties īpaši būvdarbu transportlīdzekļiem izstrādāto funkciju lietošanu. Visbeidzot – šis kurss sniedz vadlīnijas drošai un efektīvai braukšanai pa bezceļiem ar Volvo kravas automašīnām.