Kravas automašīnas

Galvenie automatizācijas komponenti

Automatizācija ātri paver iespējas izmantot jaunus un ļoti modernus pārvadājumu risinājumus, kuru ieviešana vēl nesenā pagātnē nebija pat iedomājama. Tomēr lielākā daļa tehnolo‍ģiju, ar kurām šādas idejas var īstenot, ir pieejamas jau šodien.
Automatizēta atkritumu savākšanas automašīna
Tādas sistēmas kā Volvo dinamiskā stūrēšana, sadursmes brīdinājuma sistēma ar ārkārtas bremzēšanu, adaptīvā kruīza kontrole un I-Shift paver iespēju izmantot modernus transporta risinājumus, piemēram, automatizētu atkritumu savākšanas kravas automašīnu.

Volvo Trucks pēta dažādas iespējas, ko nodrošina automatizācija – no derīgo izrakteņu ieguves un atkritumu apsaimniekošanas Zviedrijā līdz cukurniedru novākšanai Brazīlijā. Ikvienā izstrādātajā konceptā – autonomā atkritumu savākšanas automašīnā vai kravas automašīnu kolonnā – automatizāciju iespējamu padara tādas sistēmas kā Volvo dinamiskā stūrēšana, sadursmes brīdinājuma sistēma ar ārkārtas bremzēšanu, adaptīvā kruīza kontrole, I-Shift un sensori. Dažas no šīm funkcijām jaunajos Volvo Trucks modeļos jau ir pieejamas kā standarta konfigurācija. Lai arī tās netika izstrādātas kā daļa no automatizācijas ieceres, katra no tām nodrošina kādu automatizācijai nepieciešamu iespēju. Papildus šīm sistēmām ir nepieciešami tikai sensori (piemēram, radari, LIDAR sistēma, kamera un antena) un jauna programmatūra, lai izveidotu pilnīgas automatizācijas risinājumu.

1. Vadības bloks
Programmatūra nodrošina saskaņotu komponentu darbību. Vadības bloks apstrādā un analizē visus datus, kas tiek saņemti no dažādajiem kravas automašīnas sensoriem un antenas. Pēc tam dažādiem automatizētajiem kravas automašīnas komponentiem tiek sniegti norādījumi.

2. Adaptīvā kruīza kontrole
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC) automātiski uztur iestatīto ātrumu, saglabājot drošu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Tās darbību nodrošina radars, kas uzrauga satiksmi transportlīdzekļa priekšā. Šī sistēma tiek izmantota arī kravas automašīnu kolonnās, lai nodrošinātu, ka ikviens transportlīdzeklis saglabā vajadzīgo ātrumu un drošu attālumu līdz priekšā braucošajai kravas automašīnai.

3. Antena
Antena ir nepieciešama informācijas uztveršanai un pārraidīšanai savstarpējā transportlīdzekļu saziņā (tiek izmantota kolonnās), transportlīdzekļu un infrastruktūras saziņā un GPS kartēšanā (tiek lietota autonomās cukurniedru ražas novākšanas kravas automašīnās).

4. Sadursmes brīdinājuma sistēma ar ārkārtas bremzēšanu
Sadursmes brīdinājuma sistēma ar ārkārtas bremzēšanu brīdina autovadītāju, ja pastāv sadursmes risks ar priekšā braucošo transportlīdzekli, vajadzības gadījumā (ja sadursme ir nenovēršama) automātiski aktivizējot bremzēšanu. Kamera un radars tiek izmantoti priekšā esošo objektu identificēšanai, kā arī ātruma un attāluma mērīšanai. Šī sistēma tiek izmantota arī Volvo Trucks automatizētajos transportlīdzekļos, lai novērstu sadursmes.

5. Sensori
Automatizētajiem transportlīdzekļiem sensori ir nepieciešami kravas automašīnas apkārtnes uzraudzīšanai, lai identificētu kustīgus un nekustīgus objektus. Sensoru skaits un izvietojums ir atkarīgs no kravas automašīnas lietojuma veida, taču visos gadījumos to mērķis ir nodrošināt datus vadības blokam, tādējādi ļaujot precīzāk novērtēt transportlīdzekļa situāciju.

6. Volvo dinamiskā stūrēšana
VDS galvenais mērķis ir mazināt autovadītāja saspringumu, ierobežojot fizisko piepūli, kas vajadzīga kravas automašīnas vadīšanai. To nodrošina elektromotors, kas piestiprināts stūres mehānismam. Tā pati VDS tehnoloģija tiek izmantota arī stūrēšanas automatizēšanai autonomās kravas automašīnās.

7. I-Shift
Volvo Trucks izcilās kvalitātes automātiskā pārnesumkārba nodrošina, ka kravas automašīna vienmēr izmanto optimālāko pārnesumu. Izvērtējot tādus nozīmīgus faktorus kā transportlīdzekļa ātrumu un ceļa slīpumu, sistēma ātri aprēķina rādītājus un atlasa efektīvai autovadīšanai piemērotāko ātrumu. Automatizētajos transportlīdzekļos šo svarīgo funkciju nodrošina I-Shift pārnesumkārba.