Kravas automašīnas

Pretestības pārvarēšana ar pilnveidotu aerodinamiku

Degvielas izmaksas veido aptuveni trešdaļu no pārvadājumu uzņēmuma kopējiem izdevumiem. Apvienojot uzlabotu aerodinamisko veiktspēju un jauno EURO 6 C posma dzinēju, Volvo Trucks šobrīd var nodrošināt līdz pat trim procentiem lielu degvielas ietaupījumu tālajos un reģionālajos pārvadājumos.
Vēja tunelis
Veicot izmēģinājumus vēja tunelī, Volvo Trucks var rast jaunas iespējas aerodinamikas uzlabošanai.

Ja kravas automašīnas pastāvīgais braukšanas ātrums ir 60–90 km/h, gaisa pretestība ir viens no faktoriem, kas degvielas patēriņu ietekmē visvairāk. Volvo Trucks vairāku gadu garumā daudz pētījumu ir veicis aerodinamikas uzlabošanas jomā. Tiek īstenoti vairāki projekti, kas koncentrējas uz tāda aprīkojuma izveidi, kas ievērojami samazina gaisa pretestību. Šie jauninājumi tirgū tiks piedāvāti pakāpeniski tuvāko gadu laikā. 

Daļa no šī darba rezultāta ir aerodinamikas uzlabojumi, kas tirgū pieejami no 2016. gada pavasara. Tie ietver optimizētus Volvo FH bufera spoilerus, gaisa plūsmviržus, riteņu lokus un dubļusargus. Līdz ar jauno EURO 6 C posma dzinēju šie uzlabojumi no 2016. gada jūnija tiks iekļauti jaunā Volvo FH modeļa standarta specifikācijā.

„Jau tad, kad 2012. gadā pārdošanā tika laists jaunais Volvo FH, tā izstrādē tika ieguldīts liels darbs, lai sasniegtu iespējami zemu gaisa pretestības līmeni, ņemot vērā klientu prasības kravas automašīnai. Kopš tā laika ikviena kravas automašīnas daļa ir rūpīgi pētīta, meklējot vietas, kur iespējami uzlabojumi, kas mūsu klientiem sniegtu vislabākos rezultātus,” stāsta Andešs Tenstams, Aerodinamikas tehnoloģijas speciālists.

Vairāku enerģijas zuduma vietu un to iespējamo uzlabojumu izpēte tika veikta ar vēja tuneļa testu un datorsimulāciju palīdzību. Tobrīd izpētes mērķis bija pārliecināties, ka uzlabojumu tehnoloģiju ir iespējams ražot atbilstīgā kvalitātē par saprātīgām izmaksām. 

Ikviena kravas automašīnas daļa ir rūpīgi pētīta, meklējot vietas, kur iespējami uzlabojumi, kas mūsu klientiem sniegtu vislabākos rezultātus.

„Darbā ar mūsdienīgas tehnoloģijas izstrādi galvenais mērķis ir mēģināt paredzēt mūsu klientu nākotnes vajadzības, kā arī nodrošināt, ka tehnoloģija, ko viņi vēlas izmantot, ir pieejama, kad tiesību akti un izmaksu līmenis ļauj tās ieviest,” skaidro Andešs Tenstams.

Pēdējos gados tehnoloģijas attīstība ir sniegusi Volvo Trucks jaunas iespējas uzlabot savu produktu aerodinamiku. Ilgtermiņā aizvien pieaugošās degvielas izmaksas un plašāka klimata problēmu izpratne mudina klientus pieprasīt transportlīdzekļus, kas degvielu patērē efektīvāk. Šī attīstības ievirze, kas pieprasa arvien efektīvāku degvielas patēriņu, atbilst Volvo Trucks principam par lietderīgu ikviena degvielas piliena izmantojumu.

 

Pieprasījums pēc efektīva degvielas patēriņa ietekmē arī dzinēju izstrādi: „Mēs nemitīgi cenšamies īstenot aizvien augstākas normatīvās prasības dzinējiem, kas nepiesārņo vidi, neietekmējot kravas automašīnas vadāmību. Jauda, produktivitāte un vadāmība mūsu klientiem un viņu autovadītājiem ir ļoti svarīga. Savā darbā mēs vienmēr šīs prasības paturam prātā, taču tās nedrīkst īstenot uz degvielas patēriņa rēķina. Gluži pretēji,” saka Matss Fransēns, Volvo Trucks Dzinēju produktu izstrādes vadītājs.

Volvo Trucks EURO 6 C posma dzinēja izveide ieviesa arī vairākus jauninājums D11, D13 un D16 dzinējiem, tostarp samazinātu virzuļu berze pret cilindra čaulu, jaunu un uzlabotu turbokompresoru un optimizētu sadales vārpstu. Līdz ar vairākiem programmatūras uzlabojumiem, šie jauninājumi nodrošina arī mazāku degvielas patēriņu, neietekmējot dzinēja veiktspēju.

Tas ir produkts, kas klientiem nodrošinās būtiskas priekšrocības, samazinot degvielas izmaksas un attiecīgi palielinot peļņu, taču neierobežojot veiktspēju.

„Ar savu EURO 6 C posma dzinēju mēs esam krietni pietuvojušies nākotnes energoefektīvajai transportlīdzekļu paaudzei. Tas ir produkts, kas klientiem nodrošinās būtiskas priekšrocības, samazinot degvielas izmaksas, kas attiecīgi palielinās peļņu, bet neierobežos veiktspēju,” stāsta Matss Fransēns. 

Daudziem uzņēmumiem, kas pārvadājumiem izmanto kravas automašīnas, degvielas izmaksas veido trešdaļu no kopējām izmaksām. Viens no pārvadājumu uzņēmumiem, kas ir daudz ieguldījis degvielas patēriņa samazināšanā, ir uzņēmums Jastim, kas atrodas Varšavā (Polijā). Uzņēmuma Jastim lielākie klienti ir Schenker, IKEA un DHL – trīs uzņēmumi, kas vides problēmām pievērš īpašu uzmanību un tāpēc mudina piegādātājus nepārtraukti samazināt savu degvielas patēriņu.

Pirms trīs gadiem, kad Jastim vēl nebija iegādājies nevienu Volvo FH kravas automašīnu, uzņēmuma vidējais degvielas patēriņš bija no 31 līdz 32 litriem uz 100 km. Šobrīd, izmantojot Volvo FH kravas automašīnas un papildu ekonomiskas braukšanas programmas, degvielas patēriņu ir izdevies samazināt līdz 26 litriem. Atbilstīgi uzņēmuma datiem uzņēmuma labākie autovadītāji vidēji patērē 24 litrus, un labvēlīgos topogrāfiskos un aerodinamikas apstākļos viņi var panākt pat vēl mazāku degvielas patēriņu.

„Tas, kas pirms trīs vai četriem gadiem šķita neiespējami, tagad ir ikdiena. Mums bija ļoti svarīgi sasniegt tik ievērojamu degvielas patēriņa samazinājumu. Patiesībā mums nebija izvēles – no tā bija atkarīga mūsu uzņēmuma pastāvēšana,” stāsta Jastim īpašnieks Jaceks Slovinskis.

Lai uzturētu savu konkurētspēju,viņa uzņēmums regulāri atjauno savu autoparku, un Volvo kravas automašīnu specifikācijās parasti ir ietverts jaunākais aprīkojums, kas vēl vairāk uzlabo degvielas patēriņa efektivitāti.

 

„Mēs interesējamies par visiem jaunajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Ņemot vērā mēnesī patērētās degvielas daudzumu, papildu trīs procentu degvielas ietaupījums mums atbilst tūkstošiem litru ietaupījumam,” saka Jaceks Slovinskis.

Jastim ir Volvo Trucks klients, kas nodrošina tālos pārvadājumus un kuram ir būtiski ietaupīt degvielu. Tāpēc Volvo Trucks jaunā aerodinamikas aprīkojuma komplekta izstrādē ir izmantojis pārvadājumu uzņēmuma pieprasītās specifikācijas. Tas darīts, lai kravas automašīnas būtu precīzi pielāgotas klienta braukšanas vajadzībām, kad relatīvi pastāvīgais ātrums ir no 60 līdz 90 kilometriem stundā, tādējādi gūstot maksimālu ietaupījumu no aerodinamikas uzlabojumiem. Tas, cik lielu ietaupījumu klients var sasniegt, atkarīgs no klienta individuālajām prasībām un specifikācijām, ko attiecīgi ietekmē ceļa apstākļi maršrutos, pa kuriem viņu transportlīdzekļi veic pārvadājumus.

Ņemot vērā uzņēmumā mēnesī patērētās degvielas daudzumu, papildu 3% degvielas ietaupījums mums nozīmē tūkstošiem litru.

Andešs Tenstams, uzņēmuma Volvo Trucks pārstāvis, ir apmierināts, ka tagad tirgū var sākt piedāvāt jaunu un pielāgojamu aerodinamikas aprīkojuma komplektu tālo pārvadājumu klientiem. Viņš redz lielu potenciālu tālākiem uzlabojumiem, taču atzīst, ka tehnoloģijas veiksmīgu attīstību jāveicina ar jauniem likumiem un noteikumiem.

„Šobrīd daudzu valstu likumi attiecībā uz transportlīdzekļa garumu rada šķēršļus potenciālajiem panākumiem, ko mēs varētu gūt aerodinamikas ziņā. Ja vilcēja garumu vairs neuzskatītu par sastāva daļu, kabīnēm, piemēram, būtu iespējams izmantot optimālākas formas konstrukciju. Šobrīd izmantoto kabīņu konstrukcija ir rūpīgs dažādu kabīnes ārpuses un salona iezīmju līdzsvarojums. Labākas aerodinamikas kabīne radītu arī spēcīgāku augšējās gaisa plūsmas spiedienu uz transportlīdzekli, jo labāka aerodinamika samazinātu spēcīgo turbulenci kravas automašīnas priekšpusē, kas liek zaudēt enerģiju,” viņš stāsta. 

Andešs Tenstams uzsver, ka arī piekabēm ir iespējami vairāki būtiski aerodinamikas uzlabojumi. Nākotnē šo problēmu risināšana varētu veicināt ciešāku sadarbību ar klientiem, veidojot ilgtspējīgus pārvadājumu risinājumus, kas būtu piemērojami visam transportlīdzekļa sastāvam, ne tikai kravas automašīnai. Tam, savukārt, nepieciešami praktiski risinājumi gan tehnikas, gan uzņēmējdarbības līmenī.

„Savā ilglaicīgajā un mērķtiecīgajā izstrādes procesā mēs esam pārliecinājušies, ka pastāv iespēja sasniegt vieglo automašīnu aerodinamikas efektivitāti, ja tiktu pilnveidoti noteikti transportlīdzekļa aspekti, kā arī tad, ja tiktu veidota sadarbība, lai panāktu, ka piemērojamos likumos tiek ieviestas izmaiņas, kas ņemtu vērā visa transportlīdzekļa sastāva perspektīvu. Tas ne pārāk tālā nākotnē nozīmē gaisa pretestības samazināšanu gandrīz uz pusi, salīdzinot ar mūsdienu kravas automašīnām,” saka Andešs Tenstams.