Privātums un juridiskais paziņojums

Privātuma politika

AB Volvo (publ) un Volvo Truck Corporation pateicas par Jūsu ieinteresētību mūsu produktos un par to, ka apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni http://www.volvotrucks.com/

Šis paziņojums par privātumu un juridiskais paziņojums vispārināti attiecas uz Volvo Group tīmekļa vietni. Taču atsevišķās Volvo Group uzņēmumu tīmekļa vietnēs vai Volvo Group tīmekļa vietnēs, kas paredzētas kādam īpašam mērķim, var būt pieejama papildu informācija par privātumu.

Personiskie dati

Uzņēmums Volvo Truck Corporation vēlas ļaut Jums maksimāli kontrolēt savus personiskos datus. Mums ir svarīgi, lai Jūs, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, justos ērti. Taču noteiktās situācijās mums var būt nepieciešama Jūsu personiskā informācija. Jebkura Jūsu sniegtā personiskā informācija (arī Jūsu e-pasta adrese, taču ne tikai) tiek izmantota šādiem mērķiem:

ja sniedzat mums personisko informāciju, lai saņemtu no mums informatīvos izdevumus (piemēram, bukletus, katalogus), mēs iegūstam un saglabājam šo informāciju. Izmantojot sniegto informāciju, varam sniegt Jums nepieciešamo informāciju. Ja Jūs pārskatāt vai lejupielādējat kādu informāciju, mēs izsekojam šo apmeklējumu. Iegūtie dati palīdz nodrošināt tieši Jūs interesējošu informāciju un ziņo mums, kuras vietnes sadaļas Jūs biežāk apmeklējāt – šim mērķim izmantojam sīkfailus, par kuriem varat izlasīt tālāk.

Mēs par Jums izmantojam tikai informāciju, kas iegūta vai saglabāta uzņēmuma Volvo Truck Corporation vietnē.

Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz tīmekļa vietnēm, kas nepieder uzņēmumam Volvo Truck Corporation. Volvo Truck Corporation neatbild par šo tīmekļa vietņu privātuma nodrošināšanas praksēm.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personiskos datus (piem., vārdu, e-pasta adresi), varat sazināties ar Volvo Truck Corporation. Uzņēmuma Volvo Truck Corporation kontaktinformācija atrodama šīs lapas lejasdaļā. Ja kādi dati ir nepareizi, Jums ir tiesības tos izlabot. Jums arī ir tiesības (reizi gadā pēc Jūsu rakstiska un parakstīta pieprasījuma iesniegšanas bez maksas) saņemt no mums informāciju – arī informāciju par to, kādus Jūsu personiskos datus mēs apstrādājam un kāpēc.

Sīkfaili

Sīkfailus izmanto Volvo Truck Corporation tīmekļa vietnē. Sīkfails ir neliels teksta fails, kurā ietverta tekstveida informācija, un tas tiek saglabāts Jūsu datorā. Mēs izmantojam sīkfailus, lai Jums kā vietnes apmeklētājam to būtu ērtāk lietot.

Volvo Truck Corporation tīmekļa vietnē izmanto trīs veidu sīkfailus, proti, tālāk norādītos.

1. Pirmā veida sīkfaili tiek neatgriezeniski saglabāti Jūsu datorā, un tos izmanto, lai atjauninātu tīmekļa vietni ar jaunu informāciju, kas publicēta tajā pēc Jūsu pēdējā apmeklējuma. Tīmekļa vietnē redzamā informācija, kas kopš Jūsu pēdējā apmeklējuma nav mainījusies, tiek lokāli ielādēta no Jūsu datora, lai varētu ātrāk atvērt tīmekļa vietni.

2. Otrais sīkfailu veids ir tā saucamie sesiju sīkfaili, kurus izmanto, kad sērfojat pa tīmekļa vietni. Tas nozīmē, ka starp Jūsu datoru un tīmekļa vietni īslaicīgi tiek nodota informācija. Sesiju sīkfaili netiek neatgriezeniski saglabāti Jūsu datorā, tie pazūd, datorā aizverot pārlūku.

3. Trešā veida sīkfailus izmanto statistikai, piemēram, lai iegūtu informāciju par apmeklētāju skaitu dažādās mūsu tīmekļa vietnes sadaļās.

Ja vien tas nav speciāli norādīts citviet, Volvo Truck Corporation nekad neizmanto sīkfailus ar mērķi iegūt personisku informāciju, piemēram, Jūsu vārdu, e-pasta adresi utt. Tāpēc jebkura informācija, kas iegūta no sīkfailu izmantošanas, tiek apkopota anonīmi.

Ja nepiekrītat tam, ka Volvo Truck Corporation lieto sīkfailus mūsu tīmekļa vietnē, mainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus vai preferences, varat konfigurēt pārlūkprogrammu, lai tā noraidītu sīkfailus. Taču jānorāda, ka mūsu tīmekļa vietnē izmantotās tehnoloģijas dēļ vietne nedarbosies pareizi, ja neizmantosit sīkfailus.

Juridiskais paziņojums Autortiesību izklāsts

Šīs tīmekļa vietnes saturu aizsargā autortiesības © 2002 AB Volvo (publ) (vai tā meitasuzņēmumi, ja tie ir norādīti, un/vai tā licenču devēji), SE-405 08 Göteborg, Sweden. Visas tiesības paturētas.
Tīmekļa vietnē redzamo informāciju, tostarp, bet ne tikai tekstu, attēlus un skaņu ir aizliegts reproducēt, pārsūtīt, izplatīt vai saglabāt bez iepriekšējas AB Volvo (publ) rakstiskas atļaujas, izņemot, ja citviet norādīts, ka to drīkst darīt, vai ja informāciju lieto tikai privātiem nolūkiem. Kategoriski aizliegts mainīt tīmekļa vietnes saturu.

Dažās tīmekļa vietnes sadaļās ir attēli, kurus aizsargā to nodrošinātāju autortiesības. 

Preču zīmes

Ja vien tīmekļa vietnē nav norādīts citādi, redzamās zīmes, korporatīvie logotipi un emblēmas, piemēram, tālāk redzamais simbols, aizsargāti ar Volvo Trademark Holding AB un/vai AB Volvo (publ) (vai tā meitasuzņēmumu) preču zīmju tiesībām.

 

Volvo

 

Nav garantiju vai pārstāvniecību

ŠAJĀ VIETNĒ REDZAMĀ INFORMĀCIJA IR TĀDA, KĀDA TĀ IR. VOLVO GROUP NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGS KĀDAS PUSES PRIEKŠĀ VAI ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM VAI CITIEM NETĪŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR JEBKĀDU ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANU VAI JEBKURAS CITAS HIPERSAITES TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANU, TOSTARP, BET NE TIKAI PAR JEBKĀDIEM PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, AR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU SAISTĪTIEM ZAUDĒJUMIEM, AR JŪSU INFORMĀCIJAS APSTRĀDES SISTĒMĀ SAGLABĀTO PROGRAMMU VAI CITU DATU PAZAUDĒŠANU SAISTĪTIEM VAI JEBKĀDIEM CITIEM ZAUDĒJUMIEM PAT TAD, JA MŪS IR ĪPAŠI BRĪDINĀJUŠI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU.

Volvo Group nesniedz nekādas garantijas un/vai nepārstāv nekādas citas tīmekļa vietnes, kurām Jūs varētu piekļūt no mūsu vietnes. Šādas garantijas un/vai pārstāvniecības tiek nodrošinātas tikai ērtībai un nenozīmē, ka Volvo Group piekrīt uzņemties vai uzņemas jebkādu atbildību par šādas tīmekļa vietnes saturu vai izmantošanu. Turklāt Jūs esat atbildīgs par drošības pasākumu veikšanu un gādāšanu, lai viss saturs, ko izmantojat, nebūtu inficēts ar tādiem vienumiem kā vīrusi, tārpi, Trojas zirgi un citiem kaitīgiem vienumiem.

Šajā tīmekļa vietnē atrodamā informācija var būt tehniski neprecīza vai saturēt drukas kļūdas.

Šajā tīmekļa vietnē atrodamā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma vai bez pienākuma par to paziņot.

Šajā tīmekļa vietnē publicētajā informācijā var būt atsauces vai savstarpējas atsauces uz Volvo Group produktiem, pakalpojumiem un citiem piedāvājumiem, par kuriem nav paziņots vai kuri nav pieejami Jūsu valstī. Nav iespējams garantēt šādas informācijas precizitāti, jo īpaši tāpēc, ka tā var mainīties; noteiktas prasības vai preču pieejamība un atsauces uz tām nenozīmē, ka Volvo Group plāno paziņot par attiecīgo produktu, pakalpojumu un citu piedāvājumu pieejamību Jūsu valstī. Sazinieties ar savu vietējo dīleri, lai uzzinātu pilnvērtīgu informāciju par produktu, pakalpojumu un citu piedāvājumu pasūtīšanas iespējām. 

Komentāri, jautājumi vai ieteikumi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkura informācija, brīvprātīgi ieteikumi, idejas vai cita iesniegtā informācija tiks uzskatīta par nekonfidenciālu un nepatentētu. Sūtot jebkādu informāciju vai materiālus, Jūs piešķirat uzņēmumam AB Volvo (publ) un Volvo Group neierobežotu, neatsaucamu licenci izmantot, reproducēt, rādīt, atskaņot, pārveidot, raidīt un izplatīt šos materiālus vai informāciju, un Jūs arī piekrītat, ka AB Volvo (publ) un Volvo Group drīkst izmantot jebkādas Jūsu atsūtītās idejas, koncepcijas, zinātības vai tehnikas jebkādiem nolūkiem.

Īpaša programmatūra, kas pieejama tīmekļa vietnē

Jebkura programmatūra, ko var lejupielādēt no šīs tīmekļa vietnes (tālāk tekstā – „Programmatūra”), ir ar AB Volvo (publ) (vai jebkura tā meitasuzņēmuma) un/vai tā piegādātāju autortiesībām aizsargāts darbs.

Programmatūras izmantošanu reglamentē Lietotāja licences līguma noteikumi, ja tie ir pieejami kopā ar Programmatūru vai ir ietverti tajā (tālāk tekstā – „Licences līgums”). Ja vien Licences līgumā nav norādīts citādi, Programmatūru drīkst lejupielādēt un izmantot tikai lietotāji. Jebkādi reproducējot vai izplatot Programmatūru pretrunā ar Licences līguma noteikumiem, var tikt piemērotas civiltiesiskas sankcijas un kriminālsankcijas.

NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, IR KATEGORISKI AIZLIEGTS KOPĒT VAI REPRODUCĒT PROGRAMMATŪRU UZ JEBKĀDIEM CITIEM SERVERIEM VAI ATRAŠANĀS VIETĀM AR NOLŪKU TO REPRODUCĒT VAI IZPLATĪT TĀLĀK.
JA PROGRAMMATŪRAI IR GARANTIJA, TAD TIKAI TĀDA, KAS IR SASKAŅĀ AR LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM. IZŅEMOT LICENCES LĪGUMĀ NOTEIKTĀS GARANTIJAS, AR ŠO VOLVO GROUP ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMATŪRU, TOSTARP NO VISĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM PAR ATBILSTĪBU TIRGUS PRASĪBĀM, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN TIESĪBU IEVĒROŠANU.

Kontaktinformācija

Ja Jums rodas jautājumi par iepriekš redzamajām sadaļām, droši sazinieties ar AB Volvo (publ), izmantojot the Volvo Truck Corporation kontaktinformācijas lapu.