Informatīvā kampaņa par akumulatora enerģijas patēriņu

Tālāk sniegtajā īsajā ceļvedī skaidrots, kā visefektīvāk lietot elektroierīces braukšanas un ilgāku pārtraukumu laikā, jo laikā, kad ir izslēgts dzinējs, akumulatora baterija darbojas īpaši intensīvi. Sniegti arī padomi, kā paildzināt akumulatora darbību braukšanas laikā, skaidrota uzlādēšanas nozīme un sniegts īpašs ieteikums par to, ko ņemt vērā un kā rīkoties aukstos laikapstākļos.

Ievērojot šos pamata noteikumus, iegūsit vairākas priekšrocības.

  • Maksimāli efektīva akumulatora izmantošana un ilgāks tā darbmūžs
  • Mazāks neplānotu apstāšanos un dārgu dīkstāvju risks nepietiekamas akumulatora enerģijas dēļ

Pieci faktori, kas var paildzināt akumulatora darbības laiku

Regulāri uzlādējiet akumulatoru.

Regulāri uzlādējiet akumulatoru.

Akumulators ir pilnībā jāuzlādē ne retāk kā ik pēc trīs nedēļām. Tomēr uzlādējiet to, kad vien ir šāda iespēja, piemēram, pārnakšņojot pieturvietā, vai darba pārtraukumos nedēļas nogalēs. Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, samazinās degvielas patēriņš un kravas automašīna ir uzticamāka.

Uzraugiet akumulatora statusa indikatorus.

Uzraugiet akumulatora statusa indikatorus.

Autovadītāja displejā redzams akumulatora statuss un pašreizējais patēriņš, kā arī brīdinājumi, piemēram, par zemu uzlādes līmeni. Ievērojiet šos rādītājus – tie palīdz paildzināt akumulatora baterijas darbmūžu.

Ievērojiet īpašu piesardzību ziemas apstākļos.

Ievērojiet īpašu piesardzību ziemas apstākļos.

Temperatūrai samazinoties no +20 °C līdz –18 °C, akumulatora ietilpība kļūst mazāka par 50%. Īpaši vērīgi uzraugiet akumulatora stāvokli un veiciet profilaktiskos pasākumus attiecībā uz elektroierīču lietošanu, kad kravas automašīna netiek izmantota.

Izslēdziet elektroierīces, kad tās netiek lietotas.

Izslēdziet elektroierīces, kad tās netiek lietotas.

Kad dzinējs ir izslēgts, visas ierīces, sākot no ledusskapja līdz tālruņa uzlādei, tērē akumulatora enerģiju. Lietojiet elektroierīces pārdomāti – īpaši ilglaicīgos pārtraukumos.

Izvēlieties pareizo funkcionālo režīmu pārtraukumu laikā.  

Izvēlieties pareizo funkcionālo režīmu pārtraukumu laikā.  

• Ja kabīnes piederumi nav aktīvi jālieto, vienmēr ieteicams izvēlēties stāvvietas režīmu.
• Ja kabīnes piederumi ir jālieto, izvēlieties dzīvošanas režīmu, tomēr, līdzko esat pabeidzis, noteikti aktivizējiet stāvvietas režīmu.
• Papildaprīkojuma režīmā ir pieejamas plašākas iespējas kabīnes piederumu lietošanai. Tomēr centieties izmantot šo režīmu ne pārāk bieži, lai taupītu akumulatora enerģiju.
• Rīkojieties ekonomiski un izslēdziet elektroierīces, kad tās netiek lietotas!

nav

Vai vēlaties vairāk informācijas?

Lejupielādējiet mūsu akumulatora enerģijas patēriņa informatīvo brošūru vai sazinieties ar vietējo Volvo izplatītāju.

Brošūra izpratnes gūšanai par akumulatora baterijas enerģijas patēriņu

Trīs pārdomāti piederumi

Dažu veidu pārvadājumu apstākļi ir īpaši sarežģīti. Un, ņemot vērā neparedzētu notikumu iespējamību, akumulatora enerģijas patēriņš var būt lielāks nekā plānots. Kravas automašīnu ieteicams aprīkot ar tālāk norādītajiem trīs papildpiederumiem.

Volvo akumulatora bateriju rekondicionētājs

Volvo akumulatora bateriju rekondicionētājs

Noņem sulfātu un novērš tā izdalīšanos. Tas palīdz izvairīties no akumulatora izlādēšanās, kas var akumulatoru sabojāt.

Volvo akumulatora lādētājs

Volvo akumulatora lādētājs

Tas palīdz uzlādēt akumulatoru un nodrošina pilnīgu uzlādi pat aukstos laikapstākļos (atšķirībā no maiņstrāvas ģeneratoriem). Piedāvājam tālāk norādītos lādētāju veidus (piemēram, attēlā redzamo).
• Lādētāji uzstādīšanai kravas automašīnā
• Ārēji lādētāji, kas nav paredzēti uzstādīšanai kravas automašīnā Visiem lādētājiem ir min. 20 A jauda un viedās funkcijas, kas nepieļauj uzlādi virs noteiktā līmeņa.

Pagarinātājvadu komplekts.

Pagarinātājvadu komplekts.

5 metrus garš 220 V vads kravas automašīnas savienojumam ar ārējām uzlādes stacijām. Īpaši noderīgs gadījumos, kad šādas stacijas ir izvietotas grūti aizsniedzamās vietās vai pārāk tālu, lai izmantotu parastu savienojuma vadu.

Atrodiet vietējo servisa centru

Sazinieties ar vietējo Volvo servisa centru

Meklēt servisa centru